Gå til sidens hovedinnhold

Frykter at livsfarlig bru skal rase i vernet elv

Artikkelen er over 5 år gammel

– Jeg anser brua som farlig, både for mennesker og for miljøet.

Det sier fylkesleder Børge Torbergsen i Norges Miljøvernforbund.

I over 20 år har brua som ligger på Russånes vært gjenspikret og lukket for all trafikk.

Likevel mener Torbergsen at brua er til fare for mennesker og miljø.

– Brua går over Saltdalselva som er et vernet vassdrag. Brua henger skeivt på grunn av alle stormene, og dersom den faller i elva er det ikke gunstig på grunn av kreosotpålene som vil forurense den vernede elva, sier Torbergsen.

Farlig for mennesker

I tillegg mener han brua er en fare for både folk og dyr som passerer i området.

– Rustne vaiere som står med flere tonns trykk kan plutselig ryke. Dersom en slik vaier ryker kan det få fatale konsekvenser og medføre store skader på både mennesker og dyr, ikke minst barn som ferdes i området, mener han.

– Når vi avdekker noe som dette må det gjøres tiltak for å forsikre oss om at noe blir gjort før brua ramler sammen, sier Torbergsen.

Kontaktet kommunen

Ifølge Torbergsen har han vært i kontakt med kommunen angående brua flere ganger.

– Men de sier det er ei privateid bru. Jeg skulle ønske de kunne pålegge eierne å utbedre eller rive brua. Og om den skal rives bør det gjøres mens det er is på elva.

Torbergsen sier saken trenger snarlig behandling.

– Ansvarlig eier bør jo gripe inn før ei bru med kreosotpåler havner i den vernede Saltdalselva. Dette er en sak som trenger snarlig behandling. Hvis den faller i elva vil nok saken koste mer enn den smaker, sier Torbergsen.

– Privateid

Byggesaksbehandler Kjetil Stranda i Saltdal kommune er ikke kjent med at kommunen har fått bekymringsmelding angående brua.

– Nei, men jeg vet at den har vært stengt i mange år og er privateid. Saltdal kommune kan, enten etter melding eller på eget initiativ, dra på befaring og ved behov gjøre et vedtak på at brua skal rives, sier Stranda.

Vil den skal rives

Evelyn Kristensen i Saltdal bekrefter at brua står på hennes eiendom. I motsetning til Statens vegvesen og Saltdal kommune hevder hun at brua er vegvesenets eiendom.

– Da E6 gjennom Saltdal ble ombygget på 90-tallet, overtok Statens vegvesen brua. Jeg er ikke interessert i å beholde den og har både ringt og skrevet brev til Statens vegvesen om at de måtte finne ut av det, hevder hun.

Ifølge Kristensen har hun ventet i snart 30 år på at de skal komme og rive brua, men det har ennå ikke skjedd.

– I mellomtiden har brua bare blitt dårligere og dårligere. Den kan ramle ned når som helst, og det er klart det er en fare for både mennesker og dyr. Jeg ser på det som en selvfølge at brua skal rives, sier Kristensen.

Privateid

– Dette er ei privateid bru og er ikke Statens vegvesen sin eiendom.

Det sier avdelingsdirektør Kjell Skjerve i Statens vegvesen.

Han kan ikke si noe om hvem som har ansvaret for brua.

La om vei

– Men da vi la om veien fikk Kristensen i juni 1994 et tilbud om at vi kunne fjerne brua, dersom hun tok kontakt med oss innen utgangen samme år. Siden den står der fortsatt, regner jeg med hun ikke har tatt kontakt ennå, sier Skjerve. 

Saltdal

Han anbefaler Kristensen til å ta kontakt med Saltdal kommune for å få en løsning på problemet.

– Dette er i utgangspunktet ikke noe vi kan gjøre noe med, så jeg anbefaler å ta kontakt med kommunen eller grunneielaget, sier avdelingsdirektøren.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.