AN+ i 2 måneder for kun 99,-. Bestill her!

Onsdag felte Stein Halvorsen en jerv i Skaiti-området. Hannjerven ble den syvende totalt i Nordland siden jaktstarten 10.september.

- Seks er tatt i området Indre Midtfylket, opplyser Øyvind Skogstad hos Fylkesmannen.

Den siste er felt i Beiarn.

- Vi har aldri før skutt syv før jul bare i Salten, sier Skogstad til an.no.

Totalt er kvoten i Nordland på 16 jerv under lisensfellingen.

Får tre ekstra

Kvoten i det som kalles Indre Midtfylket var på fire dyr frem til 15.februar. Allerede er det felt seks dyr.

Indre Midtfylket

Mot nord grenser området mot Skjerstadfjorden og Nordfylket.

Mot vest grenser området til Ytre Midtfylket.

Mot øst og sør langs riksgrensa til Sverige sør til kommunegrensa mellom Saltdal og Rana, langs denne til E6. Videre langs E6 til Ranfjorden.

- Det er ei tilleggskvote på tre dyr å tildele, hvor det er jerve-aktivitet. Indre Midtfylket har fått den siste også, forklarer Skogstad.

Han beskriver jervejegerne i Saltdal som "ivrige og flinke".

- De har knekt noen koder som andre ikke har. Det er mye jerv i området og da er det også lettere å lykkes, sier rådgiveren hos Fylkesmannen i Nordland.