Ønsker å selge tre hyttetomter: - Investeringen skal brukes til å lage flere overnattingsplasser