Gå til sidens hovedinnhold

Saltdal kommunes økonomi - hva er mulig?

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I disse valgtider sies og skrives det mye. Mange påstander om ulike forhold som skal få kommunen vår på fote igjen. Jeg har tatt meg den frihet å lese Årsmeldingen for 2018 noen ganger. Det fine med en slik melding er at den er en god gjennomgang av hva som skjer og hvorfor.

Noen tall jeg vil at dere skal vite er at fra 2015 til 2018, økte kommunens inntekter med ca 60 millioner kroner, samtidig som utgiftene økte med ca 50 millioner. Tallene på inntektssiden er inklusiv eiendomsskatten. Tas den bort vil utgiftene overstige inntektene. Kan vi ha det sånn, og har noen av dere personlig økonomi med mer utgifter enn inntekter? I så fall har dere det krevende. I tillegg overlever Saltdal kommune ved bruk at en kassakreditt. Kommunen bruker altså et «kredittkort» til å betale regningene sine. Kanskje på tide å få kommunen med på «Luksusfellen»? Problemet er at jeg ikke tror de ansatte i kommunen opplever mye luksus i sin hverdag, ut over det å få gjøre en best mulig jobb.  Så langt ser det ut som manglende vilje og evne fra politisk side er det som holder kommunen i uføret. Med andre ord burde det være mulig å få ryddet opp tidligere, men jeg opplever at man kvier seg for å ta grep som kan gi negativ oppmerksomhet politisk.

Lånegjelder steg i samme tidsrom fra ca 340 millioner til 407 millioner kroner. Ja, jeg vet at mye av dette er til selvkost, og skyldes i all hovedsak utbygging av vann og avløp. Men også denne gjelden skal betales av innbyggerne. Legger vi også på eiendomsskatten, blir det krevende for mange. Og er det riktig, som det hevdes, at befolkingen ble lovet at dersom man innførte eiendomsskatten, skulle man til gjengjeld få beholde legevaktordningen i Saltdal. Pengene kom inn, ble brukt og legevakten forsvant til Fauske. Ingen ryddig måte å behandle egne innbyggere på.

Hva vil Saltdal FrP. Jo, ut av Robek, bort med eiendomsskatten og nye skolebygg. Kan vi greie det? Vi mener helt klart at vi KAN. Vår plan er å bruke pengene som kommer fra Havbruksfondet, kutte i driften og se om vi kan få til en ordning sammen med det lokale næringslivet om nye skolebygg.  I tillegg vil vi kvitte oss med all bygningsmasse som ikke er helt nødvendig. Et slikt grep vil også føre til reduserte driftsutgifter. Men de som tror vi ikke skal greie det, kommer til å ta feil. 

Godt valg

Kommentarer til denne saken