Som kjent har Iris Salten sendt ut høringsnotat til kommunene i Salten vedrørende mulig innføring av renovasjonsgebyr for fritidseiendommer. Saken er da nå ute på høring, og så skal den behandles i representantskapet i Iris og i alle kommunestyrene i Salten. Ifølge høringsnotat blir dette gebyret ikke innført før 2024.

Saltdal Arbeiderparti vil allerede nå signalisere at vi går mot et nytt gebyr, som omhandler renovasjon for fritidseiendommer.

De aller fleste hyttene i Salten er enkeltstående hytter uten noen tilknytning til hytteby eller hyttegrend, slik vi ser mange av sør i landet.

Det er store avstander her, og det er ikke farende for en Iris søppelbil rundt omkring i terrenget. Vi ser ikke hvordan dette skal håndteres. Foreløpig er lite konkretisert vedr. den foreslåtte renovasjonsordning, så vi vet verken størrelse på gebyret, og hvordan ordningen skal praktiseres.

Uansett må avfallet tas med fra hver fritidseiendom, og da kan en like gjerne ta det med hjem.

Vår erfaring er at hytteeierne/ boligeierne i Saltdal nettopp tar ansvar for søppelhåndtering, ved at avfallet blir tatt med hjem, eller til andre felles avfallskonteinere. Sannsynligvis samme erfaring for øvrige kommuner i Salten.

Saltdal Arbeiderparti kan ikke se nødvendigheten av å innføre et nytt gebyr vedr. avfallshåndtering av fritidseiendommer, eller endre på rutinene som er i dag, bl.a. med gule sekker, som samles opp.

Innbyggerne har allerede mange gebyrer å betale, og vi mener at vi ikke skal innføre flere gebyrbelastninger til innbyggerne, hvis det ikke er helt nødvendig.