Norsk salmefestival arrangert av Kirkemusikksenter Nord går i disse dager av stabelen i Bodø og setter fokus på salmen som sjanger. En salme kan defineres på ulike måter. Det kan være en sang som er funnet verdig å bli med i en salmebok, og det kan være en sang som hjelper mennesker til å uttrykke sin religiøse tro.

Men har salmen noe å komme med for mennesker i dag?

I kirken synges det.

I kirkens aktiviteter for barn synges det mye! Langt mer enn bare salmer. «Dancing Queen», «Alle fugler små de er», «I bakvendtland» og «You raise me up» er også på repertoaret. Min undersøkelse om bruk av salmer og sanger i Den norske kirkes trosopplæring viser at mangfoldet er stort. Å være aktivt med i et av kirkens barne- og ungdomskor handler om å få kjennskap til kristen tro, men det handler også om å bruke sangstemmen, både alene og sammen med andre. Det handler om å lære tekster om liv og død, om sorg og glede, om allmennmenneskelige ting som å bry seg om andre mennesker og verne skaperverket, men også om å gi rom for det åndelige. Det handler om å få hjelp til å tolke sitt eget liv og til å mestre det.

«Måne og sol» er den salmen som synges desidert mest. Det har trolig sammenheng med at det er en av de salmene som også er blitt sunget i skolen siden slutten av 80-tallet. Det er ikke lengre skolens ansvar å oppdra barn og unge i en religiøs tro. Det skal trossamfunnene selv ta seg av, og trosopplæringen i Den norske kirke har som mål å ivareta den kristne oppdragelsen i samarbeid med hjemmet. Musikk og kultur er ett av hovedtemaene i kirkens egen læreplan («Gud gir, vi deler», Kirkerådet 2010). Det innebærer at salmene og sangen har en viktig stilling innenfor kirken. Det påligger nå kirken, med kirkemusikerne i spissen, å jobbe for å opprettholde og videreutvikle salmetradisjonen. I en tid da sangen nedtones i skolen og fellessangen først og fremst oppleves på fotballkamp, gir kirken et supplement til barns og unges sangopplæring.

Salmen som kulturbærer.

Salmen formidler kristen tro og tradisjon. Vi kan følge salmehistorien fra kirkens spede begynnelse, gjennom reformasjonen, nasjonalismen, tider med krig og fred, “the hymn explosion” parallellt med 68-opprøret og frem til vår egen tid. Salmemelodiene består av ulike musikksjangre som gjenspeiler den samme historien; gregoriansk sang, reformasjonens egne melodier, barokkmusikk, nasjonalismens tonespråk, folketoner, moderne musikk, pop, gospel, samba, jazz og visesang. Salmen er et lite kunstverk, som inneholder både poesi og musikk. Det lille kunstverket gjenspeiler en del av vår kultur gjennom århundrer og frem til i dag.

Salmen som uttrykk for tro og liv.

I Norsk salmebok 2013 finner vi mange stemmer fra vår egen landsdel. Som eksempel er Kine Hellebust, Helge Stangnes, Inga Karlsen, Kurt Tore Andersen,Trygve Hoff, Bjørn Andor Drage og Kari Bremnes representert. For ikke å glemme Petter Dass og Elias Blix. «Nordnorsk julesalme» har fått plass i julerepertoaret for både liten og stor, og inneholder tekst og musikk som mange kan identifisere seg med. Den handler om «oss som bor i mørketidslandet». Salmeboka inneholder også salmer på samisk og kvensk, som bidrar til å synliggjøre samenes og kvenenes plass i kirkeliv og samfunnet forøvrig. I tillegg til den trykte salmeboka, finnes det nå en digital salmebok, hvor det stadig publiseres nye salmer, men også salmer som folk savner fra gamle salmebøker. Salmene er i bevegelse. Salmene kan være til hjelp for mennesker i medgang og motgang, ved livets begynnelse og ved livets slutt.

Salmen i samfunnet.

Mye kan sies om presten og salmedikteren Petter Dass, men han satte ord på sammenhengen mellom folks liv utenfor og innenfor kirkens rom. Hans salme «Herre Gud, ditt dyre navn og ære» er fremdeles en av salmene som synges mest. Tradisjon kan være en årsak, en annen at det er en naturnær salme som viser ærefrykt for Vår Herre og skaperverket som vi hver eneste dag omgir oss med. I denne salmen kan flere generasjoner møtes. I vår tid skrives – og synges – det også salmer som gjenspeiler aktuelle tema som miljø, klima, rettferdighet og fred.

Salmesangen er ikke utgått på dato så lenge det synges salmer. At NRK valgte å gjennomføre programmet Salmeboka minutt for minutt i 2014 er et godt eksempel på at salmesjangeren lever i beste velgående. Det er færre arenaer for å lære salmer i dag enn det var for 30 år siden. Salmepugging i skolen er en saga blott, men salmesangen engasjerer fortsatt. Norsk Salmefestival er en kulturfestival med fokus på salmesjangeren. Måtte den inspirere til å utsette utgangsdatoen i minst hundre år til!