Til: Samtlige stortingsrepresentanter, Stortinget, Oslo, Norge


Hei!
Jeg forsøker med dette å vekke samtlige representanter på Stortinget til å forsøke å ta tak i saken om flybasene Evenes og Andøya. Noen har sikkert fulgt saken nøye, andre ser ikke saken som sitt ansvar.
Saken er at ved å nedlegge Andøya og baseplassere fremtidige overvåkings- og jagerfly på Evenes, settes liv på spill.
Uttalelsen kan synes voldsom, men vær oppmerksom på at jeg representerer en yrkesgryppe (flyger), som samlet må ha godt over 100.000 flytimer og landinger over og inn til Evenes og Andøya. Vi er sivile ruteflygere. Vår erfaring og faglig ubestridelige kunnskap burde ha betydning i forhold til beslutningsprosesser på området.
På Facebookprofilen "Bevar Andøya Flystasjon" er det i dag lagt ut ett eksempel på at også en av forsvarets egne flygere (jeg antar vedkommende er jagerflyger), har monumentale betenkeligheter med i fremtiden å skulle operere forsvarets nye jagerfly (F-35), inn og ut fra Evenes, grunnet de rådende, meteorologiske forhold ved lufthavnen og de nærliggende områder. Og siden uttalelsen ikke ble imøtegått av andre flygere ved samme anledning, må man kunne anta at flere der er av samme oppfatning.

Jeg ber derfor innstendig samtlige stortingsrepresentanter om å engasjere seg i spørsmålet helt
uavhengig av partitilhørighet og/eller andre affiliasjoner, for å oppnå en endret beslutning om flytting av operative, militære styrker fra Andøya til Evenes. En sikkerhetsmessig ansvarlig ombehandling av spørsmålet vil nok bidra til å styrke tilliten til Stortinget generelt.