Dette er et tilsvar til artikkelen om sabotasje på vannledningen til Røssøy camping den 18.10.2022. Jeg har ikke utført noe sabotasje på noe som tilhører Røssøy camping. Jeg ønsker ikke min versjon formidlet av et intervju av AN.

Eierne av Røssøy camping har konstruert en «kriminalhistorie» tatt helt vekk ifra virkeligheten og mange har latt seg forlede, også journalisten til AN i denne saken. Begge eierne av Røssøy camping fikk i våres grundig formidlet et vedtak fra Røssøy Vannverk av leder i vannverket om at de måtte koble seg fra vannledningen som de er påkoblet og tilknytte seg Røssøy Vannverk sin ledning før 01.09.2022. Vannledningen til campingen har kun ligget oppe på bakken over min eiendom. Vannledningen de var tilkoblet er en privat vannledning som er min og som jeg selv har kostet og er ansvarlig for at blir forsvarlig driftet. Det er mange slike private påkoblinger på anlegget til Røssøy Vannverk. Røssøy Båtforening er også tilkoblet min vannledning. Eierne av Røssøy camping koblet seg ikke av vannledningen som de hadde fått pålegg om innen fristen selv om de hadde hatt hele sommeren til å utføre dette. Heller ikke i september foretok de seg noe. Den 08.10, rett før jeg dro på «ferie», koblet jeg fra vannet og fjernet den delen av ledningen som lå over min eiendom. Dette for at ikke vannet skulle fryse og bli lekk slik at alle tilknyttet vannverket mistet vannet. Det hadde allerede vært frostnatt på Røssøya. Det er ikke meg men eierne av Røssøy camping som har tatt seg til rette ved ikke å ha fulgt opp vedtaket til Røssøy Vannverk.

De har bare fortsatt å bruke vannledningen uten å spørre verken vannverket eller meg. Styret i Røssøy Vannverk har heller ikke utført sin oppgave med å følge opp vedtaket. I Røssøy Vannverk sin søknad om påkobling til vannverket i våres påpeker eierne at de kun skal drifte campingen fra mai til september. Jeg koblet fra vannet for frostsikring den 08.10. Den 15.10 mottok jeg følgende SMS fra ene eieren av Røssøy camping: Du er politianmeldt for sabotasje på vannledningen til Røssøy vannverk og for å ha ødelagt vanntilførselen til vår bedrift med alt dette medfører. Ha en fin kveld videre. Sitat slutt. DET ER BARE TRIST AT SLIKT SKJER.

I AN sin artikkel med samme overskrift den 18.10 er ei fjær blitt til 10 høns og dette mener jeg delvis skyldes en uprofesjonell journalist som ikke har sjekket en eneste kilde før artikkelen gikk i trykken. Ikke engang Røssøy Vannverk er forsøkt kontaktet. I alle år jeg har driftet på Røssøya har det aldri vært noe problem å samarbeide verken med de første eierne av campingen eller den andre eieren.

Jeg er på ferie, hvis dette kan kalles ferie, for å feire min mors bursdag og er fortsatt det og har derfor ikke fått fulgt opp denne saken på en ordentlig måte. Leder av Røssøy vannverk har tatt kontakt med meg og beklaget at styret ikke har fulgt opp saken. Jeg har beklaget til lederen i styret av vannverket at jeg ikke ga beskjed om at jeg koblet fra vannledningen til Røssøy Camping.

EN SAK HAR ALLTID MINST TO SIDER.

Det må vi alle prøve å huske på, også journalister.