Jeg sitter enda her og måper..! Årsaken er at jeg har lest en av de mest selsomme avsløringer, både på sosiale medier og i avisene, om tillitsvalgte i Arbeiderpartiet som tar seg en fest midt under koronaepidemien. Skjønner ikke disse at de er folkevalgte og er helt avhengig av velgernes tillit? Hvis de ikke skjønner det, bør noen snarest fortelle dem det. Og Arbeiderpartiet som allerede sliter med oppslutningen, blir denne stygge saken ikke akkurat noen velgermagnet foran det kommende stortingsvalget.

Etter årsmøtet i Nordland Arbeiderparti forrige fredag, samlet partitoppene seg på et hotellrom i Bodø og startet festen. Dette stikk i strid med gjeldende smittevernregler, både de nasjonale og de spesielle for Bodø kommune, hvor byen er nedstengt og smitten delvis er ute av kontroll.

Her opplever vi altså at ledende politikere, med nestformannen i Arbeiderpartiet Bjørnar Skjæran i spissen, gir seg faen i smittevernregler for å feste etter årsmøtemiddagen!

Bl.a. leder av Nordland Arbeiderparti Mona Nilsen, stortingskandidat for Nordland Arbeiderparti Øystein Mathisen, og fylkessekretær i Nordland Arbeiderparti Tor Arne Bell Ljunggren deltok på festen. Totalt 8 personer var til stede på hotellrommet.

Når dette blir oppdaget og offentliggjort, legger samtlige seg skinnflate og beklager hendelsen. «Skulle ikke ha skjedd.» «Vi har gjort en feil. Dette beklager vi på det sterkeste,» osv. «Vi gjorde ikke en konkret vurdering, det burde vi ha gjort,» sier Mona Nilsen, leder av Nordland Ap. Her står stort sett hele det norske folk på pinne, og har gjort det i ett år nå, og har ofret mye, både i jobbsammenheng og privat for ikke å bidra til smittespredning. Så opplever vi dette av våre fremste folkevalgte. En stor skam og tillitsbrudd er det!

Dette er altså dagens ledere i et av Norges største parti, som innstendig ber det norske folk om å delta på dugnaden ved bl.a. å holde avstand, ikke samles og ikke ha mange kontakter! Beklagelsen de kommer med er slett ikke troverdig, og hva slags signal sendes til befolkningen ved slik oppførsel? Jeg trodde i min enfoldighet at smittevernreglene gjelder for alle, men det gjør de tydeligvis ikke. Man får nesten assosiasjoner til gamle Sovjetunionen, hvor en lov gjaldt for partipampene, og en for allmuen som de vær så god hadde å følge.

Tor Arne Ljunggren, som er fylkessekretær i Nordland Arbeiderparti, sier at, sitat: «De som var til stede hadde selv kjøpt øl og vin til eget bruk.." (Sic). Som om det var noen unnskyldning for slik hodeløs oppførsel!

Ap-leder Jonas Gahr Støre forsøker å glatte over etter beste evne, og sier dette er et klart og uheldig brudd på bestemmelser alle er pålagt å følge. Jeg hadde faktisk forventet meg en mer kraftfull avstandtaken fra partiledelsen i Oslo. Men den gang ei. Fei dritten under teppet som vanlig,- hadde jeg nær sagt. Ut av syne, ut av sinn. Bodø's ordfører Ida M. Pinnerød er faktisk den eneste personen i partikollegiet som har vært veldig tydelig på hva hun mener om dette, og har tatt avstand fra slik oppførsel. Og det skal hun ha kudos for.

Nå er det blitt en politisak av hendelsen, hvor deltakerne etterforskes for brudd på forskriftene for smittevernhåndtering. Så får man bare håpe på at bøtene blir i en størrelsesorden som svir ordentlig. Skjerpende omstendigheter bør jo legges til grunn, all den tid det er alvorlig brudd på gjeldende regler, og at disse er begått av personer som aspirerer til vår lovgivende forsamling.

Ved kommende stortingsvalg får vi bare benytte oss av vår stemmerett, mens vi rister på hodet, holder oss for nesen og satser på det minste politiske onde, hva det enn måtte bli.

Arbeiderpartiet har i alle fall mistet min stemme ...