(Nettavisen.no) Norges Banks nye prognose gir kraftig reduksjon i renteutgiftene, hvis den slår til.

Et kraftig fall i styringsrenten de neste årene er dagens spådom for utviklingen i styringsrenten (Rentebanen) fra Norges Bank.

Sentralbanksjef Øystein Olsen kunngjorde tordag at styringsrenten senkes til 1,25 prosent. Samtidig varsler han 50 prosent sannsynlighet for at han kutter renten videre til én prosent før sommeren. En styringsrente på én prosent har Norge aldri hatt tidligere.

Les også: Norges bank kutter renta

Dersom Norges Banks renteprognose slår til i pengemarkedet, reduseres innlånskostnaden til bankene, og renten settes ned tilsvarende. Normalt skjer nettopp det.

Som tabellen under viser vil en slik rentenedgang redusere låneutgiftene betydelig. Et lån på 2 millioner får 5.000 kroner lavere renteutgifter i 2015 og hele 6.200 kr i 2016. Vi har da tatt hensyn til skatteffekten av rentefradraget.

 

Rentebanen

I oversikten nedenfor har vi satt opp spådommen for styringsrenten i rentebanen. I tillegg har vi lagt inn hva dette betyr for boligrenten. Da har vi forutsatt en margin på 1,75 prosent i forhold til styringsrenten i hele perioden.

Vi har da tatt utgangspunkt i gjennomsnittet av boliglånsrentene (bankenes gunstigste tilbud). De aller beste bankene vil ligge mer enn 0,25 prosentpoeng under dette.

Du kan sjekke dagens renter med Boliglånskalkulatoren.