Så mange bjørner får de skyte i Nord-Sverige - i Salten er det én som går igjen

Samme bjørn oppholder seg i ett område.