Gå til sidens hovedinnhold

Så dårlig regularitet at vi tør ikke ta sjansen

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Som innbygger i Svolvær med hytte på Hamarøy er jeg – eller rettere sagt, var jeg – bruker av NEX 2, hurtigbåtruta mellom Bodø og Svolvær.

Jeg har også brukt båten på reiser mellom Svolvær og Bodø og har barn og barnebarn som er bosatt utenfor Nordland. For disse passer i utgangspunktet hurtigbåtforbindelsen Bodø Steigen Svolvær når de kommer med fly til Bodø og skal videre til Svolvær.

Spesielt i det siste har regulariteten på ruta vært så dårlig at man ikke kan ta sjansen på at båten går og at man kommer fram dit man skal. Fra rederiets side forklares dette med «driftsmessige forhold» som viser seg å være mangel på materiell og ditto mangel på mannskap, dette på tross av at rederiet Boreal AS har fått konsesjon (plikt og rett til alene å betjene ruta) fra Nordland fylkeskommune. Fylkesråd for transport og infrastruktur, Bent – Joachim Bentzen, forsikrer at man hele tiden tar problemet på høyeste alvor, og fører kontinuerlige samtaler med rederiet om alvoret i saken. Nå har disse «samtalene» pågått i månedsvis, og regulariteten blir bare dårligere og dårligere.

Jeg skjønner at dårlig vær er en begrensende faktor. Det er imidlertid ofte at båten går fra Bodø og stopper på Nordskot «på grunn av dårlig vær». Strekningen fra Nordskot og til Skutvik er stort sett innaskjærs. Spørsmålet blir da: Hvorfor kan man ikke gå til Skutvik slik at passasjerene til Hamarøy kommer dit de skal? Kan det være andre grunner til at man ikke fortsetter til Skutvik?

Sist søndag (28. februar) ble avgangen fra Svolvær innstilt. Jeg hadde selv planlagt å reise over fjorden, men var som vanlig selvfølgelig forberedt på at båten ikke kom til å gå. Og den gikk ikke.

På kaia i Svolvær var det møtt opp en reisegruppe som skulle til Bodø og videre med annen transport; i tillegg var det passasjerer som reiste på egen hånd, og som var fremmedspråklige. Det burde ha vært en selvfølge at noen fra mannskapet hadde stått på kaia og forklart hvorfor båten ikke kunne gå (det var vindstille inne på havna). I stedet var det kun et skilt på skipssida der det sto «innstilt». Flere av dem som skulle reise var fortvilt; de lurte på hvilke andre muligheter de hadde for å komme seg til Bodø der de skulle videre med fly/tog. Ingen hjelp fra rederiets representanter, disse satt trygt og varmt om bord med landgangen stengt.

Nå er regulariteten blitt så dårlig at de «ikke-innfødte» reisende bør få opplysning om at denne båtruta ikke anbefales dersom den som reiser skal videre med tog eller fly fra Bodø, eller har timefestede avtaler på for eksempel sykehus. Vi innfødte har erfart det i fullt monn. I rutetabellen bør det settes inn en fotnote der man opplyser at denne forbindelsen i perioder har lav regularitet, dette slik at de som reiser og MÅ fram, kan velge annet transportmiddel.

Annet transportmiddel – ja, jeg er ennå så heldig at jeg bor i Svolvær og har muligheten for å reise med fly over til Bodø. Men nå er det mørke skyer i horisonten når det gjelder også denne forbindelsen. Fra 2022 leser jeg at Nordland fylkeskommune har fått ansvaret for kjøp av flyruter på anbud, blant annet til og fra Lofoten, dette som del av regionreformen. Med gjentatt opplevde erfaringer med fylkespolitikere som Bent-Joachim Bentzen i spissen, ser jeg med gru fram til at disse også skal få ytterligere ansvar for kommunikasjonene.

Kommentarer til denne saken