Vesten går over til trendy upålitelig energi mens Russland øker kull- og gassproduksjonen. Russland bygger en ti milliarder dollar jernbane for å selge kull til Asia. Myndighetene vil bruke fanger for å få fart på arbeidet, og dermed gjenopplive en utskjelt tradisjon fra sovjettiden.

Prosjektet for å modernisere og utvide jernbaner som går til Russlands havner i Det fjerne østen er en del av et bredere press for å gjøre nasjonen til en av de siste gjenstående innen eksport av fossilt brensel når andre land går over til grønnere alternativer. Regjeringen satser på at kullforbruket vil fortsette å øke i store asiatiske markeder som Kina, selv når det tørker opp andre steder.

Det siste prosjektet på 720 milliarder rubler (9,8 milliarder dollar) for å utvide Russlands to lengste jernbaner – den tsaristiske transsibirske og sovjetiske Baikal-Amur-hovedlinjen som forbinder Vest-Russland med Stillehavet – vil sikte på å øke lastekapasiteten for kull og andre varer til 182 millioner tonn i året innen 2024. Kapasiteten mer enn doblet seg til 144 millioner tonn i henhold til en moderniseringsplan på 520 milliarder rubler som startet i 2013. Putin oppfordret til raskere framgang på neste etappe på et møte med kullgruve-arbeiderne i mars.

Russland ligger etter på utbygging av fornybar energi, og de er sannsynligvis glade. Jo mer Vesten dummer seg ut i et forsøk på å lage gnistrende grønne elektroner som stopper stormene, desto rikere blir russerne. Med de nest største kullreservene i verden, er de godt posisjonert for å møte den økende etterspørselen fra India og Kina. Faktisk, hvis Russland bare finner en måte å stoppe USA og Australia i å produsere kull, kan de overta markedet helt (hører dere, norske politikere som har stoppet kullutvinningen på Svalbard?).

Hvis russiske hemmelige tjenester ikke betaler klimaaktivister og barneklagere for å demonstrere, har de ikke gjort jobben sin. Men siden de tilsynelatende betaler franske og tyske bloggere for å diskreditere Pfizer-vaksinen, er de kanskje også noen av de hjernene bak Greenpeace? Og hvis det er russerne som finansierer desinformasjonskampanjer om klima, hvilke norske media ville fortelle oss det?