Mens krigen i Ukraina ruller videre i sin grusomhet, gassen flyter fritt i Østersjøen, ukjente droner observeres ved norske energianlegg og russiske menn rømmer landet, er det business as usual ved kaiene i Tromsø. De russiske trålerne legger daglig til kai, leverer fisk til eksport og bruker norske servicebedrifter som om ingenting er skjedd. Dette skjer samtidig som at russerne blokkerer havner i Ukraina og minelegger havområder. Fiskeri og havminister Bjørnar Skjæran (SP) ser ingen grunn til å nekte russerne tilgang til kaia i Tromsø.

Miljøpartiet De Grønne setter nå sin lit til at Stortingspolitikerne forstår at dette ikke kan få lov å fortsette, og har lagt fram forslag til Stortinget om å stenge alle norske havner for russiske fiskefartøy.

Naive politikere

Det har vært flere uforklarlige undervanns-hendelser i nord det siste året. Den undersjøiske kabelen mellom Fastlands-Norge og Svalbard ble kuttet i januar. Spor på havbunnen tydet på at en tråldør har vært i området over kabelen, og en skipper på en russisk tråler som hadde oppholdt seg i området ble avhørt. Saken ble henlagt.

I april 2021 ble 4 meter, og flere tonn tung kabel borte utenfor Vesterålen. Saken ble godt dekket av NRK. Med AIS-data ser man russiske fiskefartøy som gjentatte ganger har krysset kabelen. Utfallet av denne saken er så vidt meg bekjent ikke offentlig.

Forsker Ina Holst-Pedersen Kvam ved Forsvarets høgskole Sjøkrigsskolen uttalte seg i august sterkt kritisk til at Norge har gitt unntak for havneforbudet for russiske fiskefartøy. Da advarer hun om at Russland blant annet har kapasitet til å kappe norske gassrør i Nordsjøen, nå kan det se ut som å ha gått troll i ord. Til Dagbladetsa hun bla «at unntaket tillater russiske fiskefartøy å «navigere fritt langs norskekysten for spionasje- og etterretningsformål etter behov».

Arbeiderpartiet – skal vi virkelig lukke øynene for dette, og tillate russiske «fiskere» tilgang til norske havner og opphold i våre nærområder?

Fiskerisamarbeidet med Russland

Et argument fra Arbeiderpartiet er at man ikke ønsker å sette det norsk-russiske fiskerisamarbeidet i fare. Sagt med andre ord: vi ønsker ikke å risikere å irritere russerne, ved å tvinge dem til å levere fisken ved egne kaier. Men når det gjelder våre norske trålere, så har de siden 2014 vært utestengte fra havner i Russland. Burde det ikke være likhet for denne loven?

Ikke forbudt

Saken fra MDG kommer til behandling når Stortinget åpner i oktober. Tilbakemeldingene fra regjeringen, ved statssekretær Halvard Ingebrigtsen i Nærings- og fiskeridepartementet er deprimerende lesing. Han minner om at handel som ikke er omfattet av sanksjonene mot Russland, ikke er forbudt. Men ærlig talt, om noe ikke er forbudt, betyr det ikke at det er rett. Støre må nå rette ryggen og gjøre det som han nok egentlig skjønner er det eneste riktige.