Den planlagte russecampen blir flyttet fra Bestemorenga til Langstranda, opplyser russepresident for Bodin-russen, Ruben Johansen (18) til Avisa Nordland.

Russecampen skulle opprinnelig være på en kommunal parkeringsplass ved Bestemorenga. Det viser seg at veien opp dit ikke er god nok til tungtransport, ifølge russepresidenten.

– Nå er det slik at Soløyvannveien var stengt for tungtransport, så ble den opphevet, før den nå er stengt igjen. Vi får ikke bussene opp dit, sier Johansen til AN.

Kontrabeskjed

I utgangspunktet var det der russen kunne være, da det skal ha vært opptatt andre mulige steder.

Torsdag like før klokken 12 fikk altså russen kontrabeskjed.

– Da kontakten i Bodø kommune ringte var det nesten som et adrenalinsjokk. Vi var stresset for om kunne klare å komme i mål, men det skal vi klare, lover russepresidenten.

Etter det AN skjønner, er det allerede kommet minst én buss opp til det første oppsatte stedet for russecampen. På spørsmål om de får komme ned igjen, håper Johansen på en løsning.

Han er også fornøyd med den nye lokasjonen, da den er nærmere byen.

Eneste endring

Johansen sier det eneste som endrer seg for russens del er lokasjonen. Alle planlagte aktiviteter på campen vil gå som planlagt og de samme støybestemmelsene gjelder.

Skal dere holde dere til støybestemmelsene?

Ja, hvis ikke ringer vel du opp igjen, fleiper 18-åringen før han fortsetter i mer seriøs tone:

– Det skal være stille klokken 23, og det har vi tenkt å følge.

Bekrefter

Bodø kommune bekrefter at russen må flytte campen. Årsaken er tunge busser.

- Russen hadde større kjøretøy enn det vi var klar over. De må trekkes opp til Bestemorenga og da er ikke veien god nok. Det viser seg at det er umulig å få dispensasjon til å bruke bergingsbil for å ta busser opp til Bestemorenga, sier rådgiver Tom Forsmo ved seksjon for idrett og friluft i Bodø kommune.

Forsmo sier at de ble gjort kjent med dette onsdag.

- Vi trodde først at vi hadde klart å løse det, men veien er så dårlig at bergingsbiler ikke kan ha noe hengende bakpå, sier han.

Dialog med vegvesenet

Han medgir at de har hatt en stor dialog med vegvesenet for å finne en løsning.

- Busser med prøveskilt og motor kan trekkes i drag, men busser uten motordrift er ikke godkjent. Det er synd. Russen har ikke ønsket å gjøre noe ulovlig og man kan ikke forvente at 18 og 19-åringer skulle vite om det, sier Forsmo og tar mye av utfordringen på sin kappe.

- Jeg burde kanskje ha visst om det, men jeg visste ikke at de var så tung og at det skulle blir et problem. Det må jeg ta på min kappe fordi jeg ikke undersøkte, sier Forsmo.

Han understreker at Langstranda nå er alternativet.

- Det var veldig vellykket i fjor og det kom ikke naboklager under russeferingen. På forhånd var det noen skeptiske stemmer, og i tillegg var det en del ikke-russ der. Grunneierne var veldig fornøyde og jeg tror det blir ei bra russetid på Langstranda, sier Forsmo.