Hundholmen Byutvikling går i samarbeid med russen for å planlegge hvordan de sammen skal få årets russetid om å bli Norges beste.

Bakgrunnen for at Hundholmen Byutvikling ønsker å hjelpe russen, er fordi ungdommer som går ut av videregående skole ofte drar vekk fra Bodø og Nordland. Det ønsker de å gjøre noe med.

– Etter å ha lest den siste rapporten fra Index Nordland begynte jeg å tenke på hva vi som selskap kan gjøre for at ungdommene skal føle seg sett og verdsatt den siste tiden før de reiser av sted, og ellers. Jeg vil at de skal kjenne at de er betydningsfulle og jeg vil at de skal vite at det er behov for dem slik at de velger å komme tilbake, sier direktør Morten Jakhelln i Hundholmen Byutvikling i en pressemelding.

Han inviterte alle russepresidentene i byten til et allmøte. på agendaen sto blant annet spørsmålet: «Hvordan kan vi bidra for at dere får en av Norges beste russefeiring?» og " Hva skal til for at dere velger å komme hjem etter endte studier?»

Russepresidentene er i gang med planleggingen av årets russetid. Jakhelln foreslo overfor russepresidentene å flytte russefeiring fra Mørkvedbukta til Rønvikjordene.

– Jeg mener vi kan utfordre både kommunen og fylkeskommunen, få med oss flere fra næringslivet og spille på lag. Likevel er det deres feiring, og dere må komme opp med hva dere ønsker, det skal være på russens premisser. Når dere reiser vil jeg at dere skal ta med dere at Bodø er en KUL-TUR-BY, sier direktøren.

– Jeg liker ideen, det høres veldig bra ut. Vi behøver mennesker som bryr seg, strekker ut en hånd for å bidra. Jeg tror helt klart det vil gjøre noe med oss, sier blåruss-president Dina Utheim Sandberg, ved Bodø VGS.