Ungdommen som ser ut som en sliten førtiåring. Uten livsgnist i øynene, med knekk i beina. Med eiendelene i en bærepose. Jenta som selger seg for penger til neste dose. Det er dem det står om nå. Den største sosiale reformen i vår tid skal avgjøres. Skal rusavhengige straffes eller hjelpes?

Vi liker å måle vår velstand i rikdom og velstand, flunkende nye bygg. Men det er ingenting verdt hvis vi er et samfunn som ikke tar vare på de svakeste, de som har falt. Hvis vi lar dem ligge nede heller enn å hjelpe dem til en ny start.

Den forrige store sosiale reformen sto Høyre i spissen for under Borten-regjeringen. Trygdeloven erkjenner at vi alle kan falle. Uansett hvor vellykket livet ditt er, så kan du bli syk. Du kan miste jobben. Da er det et sikkerhetsnett der som fanger deg opp. Så du kan hjelpes på beina igjen.

Ut fra et tilsynelatende vellykket liv kan du også falle og bli en slave av narkotiske stoffer. Tilhengerne av dagens system sier at man kan straffe og hjelpe på samme tid. Vel, det har ikke fungert. Norge er blant verdens rikeste land målt i penger og samtidig troner vi helt i toppen i Europa på overdosedødsfall.

Arbeiderpartiets Andreas C. Halse sa det treffende. Det er ikke mer fornuftig å straffe rusproblemer enn det er å straffe arbeidsledighet eller fattigdom. Han minner også om at omsetning og produksjon av narkotika selvsagt fremdeles skal være kriminelt. Vi skal ta bakmennene og selgerne. Ungdom med små doser vil bli meldt, foreldrene får beskjed, og det blir pliktig oppmøte hos kommunen med bøter hvis man ikke møter. Men vi skal ikke gå etter langvarige tunge rusmisbrukere. De trenger å bli hjulpet, ikke straffet.

Høyres politikk vil alltid innebære å gi mennesker like muligheter. Vi erkjenner at livet tar uønskede retninger iblant. Det blir ikke alltid sånn som vi hadde planlagt eller håpet. Da skal det være en vei ut, en hjelp å få.

Vi vet at fattigdom er uomtvistelig bundet til rusproblemer, psykiske problemer, manglende integrering av innvandrere, og fravær av jobb og en god skolegang. Derfor er dette så viktige politikkområder for oss i Høyre. Vi vil skape flere jobber for alle, inkluderer flere i arbeidslivet. Skape verdiene som gir neste generasjon den velferden som vi nyter. Vi gir oss ikke på at skolen skal gi kunnskap og mestring. Og helsevesenet skal sette pasienten i sentrum, ikke systemet.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har liten troverdighet i å snakke om sosiale forskjeller i samfunnet hvis de ikke støtter denne historiske reformen. Svaret der er alltid å skatte mer – ikke skape mer. Vi trenger et rettferdig skattesystem. vi trenger også å skape flere jobber og verdier som bærer velferden.

Nå står vi i et av de øyeblikkene i historien av en stor sosial reform. Vi kan ikke se omfanget og konsekvensene av dette veivalget i dag. Men vi vet at den politikken vi har hatt for rusavhengige så langt ikke fungerer. Så må hver enkelt av oss kjenne på om vi ønsker å være et samfunn som møter rusavhengige med straff eller hjelp.