I debatten om rusreformen er det mange som argumenterer som om narkotika er blitt mindre farlig med årene. Det er selvfølgelig det rene sprøyt.

1. Den kjemiske/farmakologiske sammensetningen av cannabis, amfetamin, kokain og andre stoffer er den samme i dag som på 1950-60-tallet. Virkningen på menneskekroppen er selvfølgelig den samme nå som da.

2. Noen mener forskningen i perioden 1950-ca. 1975 er utdatert, og henviser til nyere forskning. Til det er å si at den beste forskningen på narkotika foregikk i nevnte tidsrom. Det foreligger ingen forskning som tilbakeviser konklusjonene til Gordon Johnsen, som særlig forsket på LSD 25, (Three Years experience with LSD as an aid in Psychotherapy. 1964.), R. Alnæs og O. Skaug (Psykopatologiske fenomener av LSD korrelert med biokjemiske funn. Norske legeforening 1963., Retterstøl, som har omtalt både cannabis, LSD, amfetaminer og kokain.

3. Boken » Farmakologi» av Knud Møllerer nyttig lektyre. Her er omtalt alle narkotiske stoffer som er nevnt i rusreformen.

4. Det skal være lov med en viss dose legemidler, ifølge media. Benzodiazepiner er mye brukt i narkotikamiljøene. Alle benzodiazepiner er vanedannende. Stoffer som også brukes er Leptanal med virkestoffet fentanyl og Rapifen med virkestoffet alfentanil. Begge disse er livsfarlige.

5. Forkjemperne for legalisering av narkotika har ingen støtte i seriøs forskning, men derimot fra amatørforskere som selv bruker cannabis, og selvfølgelig ønsker frislipp av all narkotika. Blant disse finner vi sosionomer, leger, jurister og hvermannsen.

6. Det riktige som er kommet fram i debatten er at norsk narkotikapolitikk har spilt fallitt. Det kommer av at de store bakmenn får altfor lav straff, og at den menige narkomane blir dullet med. Narkomani er en sykdom. Den helbredes ikke ved å gi de narkomane tilgang på mer narkotika, like lite som man helbreder alkoholisme ved å gi alkoholikeren mer alkohol. Narkomane må tvangsinnlegges for avrusning. Naiviteten er grenseløs, hvis man tror at dette vil skje frivillig. Det fantes en klinikk på Hov i Land som tvangsbehandlet med godt resultat. Er usikker på om den eksisterer lenger. En ting er sikkert, hvis rusreformen blir vedtatt slik den foreligger nå, da vil flere dø; ikke av narkotikapolitikken, men av narkotika.