Det blir fra flere partier, blant andre partiet Rødt, hevdet at de som ikke støtter Rusreformen i sin helhet, er for straff og ikke hjelp. De blir også ansvarliggjort for de mange overdosedødsfall som vi har hatt de senere år. Blant annet blir det reist kritikk mot Arbeiderpartiet som ikke ønsker en legalisering av narkotika til eget forbruk.

De påstander som framsettes er både uriktige og urimelige og det er en sterk forenkling av kompliserte problemstillinger. Den form for legalisering av narkotika som Rusreformen legger opp til, blir derfor sterkt kritisert av mange faginstanser i sine høringsuttalelser. Svært få eller ingen blir i dag fengslet for bruk av narkotika, men mange begår alvorlige straffbare handlinger som følge av sitt misbruk.

Det vi trenger er flere gode forebyggende tiltak og reaksjoner som hindrer og forebygger en ruskarriere; ikke en legalisering.

Det er å håpe at alle, også de mange med egne erfaringer med rus, rusmisbruk og avhengighet gjør sine refleksjoner før de avgir sin stemme.

Godt valg.