Gå til sidens hovedinnhold

Ruspolitikk med tre tanker i hodet samtidig

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

KrFU ønsker en ruspolitikk som har omsorg for dem som sliter med alvorlig rusproblematikk. I tillegg ønsker vi en politikk som gjennom trygge rammer forebygger at ungdom begynner å ruse seg. Derfor er det viktig at vi klarer å beholde tre tanker i hodet samtidig når vi snakker om, og utformer, ruspolitikk.

Først og fremst trenger vi en ruspolitikk som har omsorg for enkeltmenneskene. Rusavhengighet er ikke et lovbrudd i samme kategori som tyveri og vold. Rusavhengighet eren sykdom, og vanskelig å kontrollere når den først har utviklet seg. Derfor er det viktig at vi som samfunn ikke behandler og forholder oss til rusmisbrukere som kriminelle. Rusbruk bør ikke straffes med fengsel, men bør heller resultere i helsehjelp. Derfor ønsker KrFU å flytte reaksjonsansvaret fra justissektoren til helsesektoren.

Dernest trenger vi en ruspolitikk som er preventiv. En politikk som legger til rette for å beskytte samfunnet, da særlig unge mennesker, mot rus. Narkotikabruken blant unge i Norge er blant den laveste i Europa. Det bør vi være stolte over, samtidig må vi jobbe for å opprettholde det. Vi må forebygge at ungdom eksponeres for narkotika, og vi må jobbe hardt og målbevisst for at narkotika skal bli mindre tilgjengelig.

For det tredje trenger vi en ruspolitikk som er reaktiv. Vi skal være reaktive overfor brukere, og sørge for at de så fort som mulig blir koblet på helsevesenet og får den behandling og oppfølging de trenger. Samtidig må vi føre en politikk som er reaktiv overfor narkotikamarkedet på gata. Vi trenger et politi og et kontrollapparat som har ressurser til å drive et aktivt og omfattende arbeid overfor salg og distribusjon av narkotika.

Et argument de som ønsker å avkriminalisere og/eller legalisere narkotika gjerne bruker er at det har blitt gjort i andre land tidligere, og resultatet har vært at narkotikabruken har sunket. Men her glemmer man at avkriminaliseringen bare har vært et av flere tiltak. I land som f.eks. Portugal har man ikke bare avkriminalisert, men også gitt ekstra midler til nettopp politi, tollvesen og helsevesen, slik at de på en enda bedre måte kunne følge opp, forebygge og forhindre smugling av narkotika inn i landet. At bruken av rusmidler sank i Portugal etter dette handler vel så mye om at bevilgningene til kontrollapparatet førte til at tilgangen – og videre bruken – av rusmidler sank. Disse tiltakene hang med andre ord sammen. Forslagene til ny rusreform i Norge svarer ikke godt nok på hvordan helsevesenet, politiet, tollvesenet, og andre viktige instanser i samfunnet skal få økt sin kapasitet. Hvis ikke dette jobbes nøye med kan vi risikere at vi får en dårlig og underfinansiert rusreform som gjør mer skade enn nytte.

Derfor ønsker KrFU en ruspolitikk som ikke avkriminaliserer, men depenaliserer narkotikabruk, og som legger til rette for at politiet, helsevesenet og det øvrige kontrollapparatet kan jobbe både preventivt, reaktivt og offensivt overfor narkotikamarkedet. Men alltid med omsorg for brukerne i sentrum.

Kommentarer til denne saken