Denne kan halvere overdosedødsfallene i Bodø

Artikkelen er over 2 år gammel

Og hvem som helst kan bruke den

DEL

I 2015 døde tre personer av overdose i Bodø. Men nå har kommunen fått innpass i et nasjonalt pilotprosjekt som har potensial til å halvere antallet fatale overdoser.

Prosjektet startet i de største byene i 2013. Og selv om det ikke finnes noen kvalitetssikrede tall ennå, har overdoseteamet i Trondheim gått ut med at overdosedødsfallene i byen er redusert med 42 prosent i prosjektperioden.

Nesesprayen ble lansert i Glasshuset i anledning Verdens overdosedag den 31. august. I løpet av to timer ble det utdelt sju nesesprayer. Og totalt siden lanseringen er tallet oppe i 30. Men rustjensten i Bodø håper å kvitte seg med mange flere før prosjektperioden er over. Fra venstre: Avdelingsleder Tor Kristian Bratberg, ruskonsulent Geir Værnes, virksomhetsleder Hildegun Johnsen, ruskonsulentene Torgeir Furuhagen, Bente Vik, Lindy- Margrethe Tennstrand, Krister Krutnes og Vibeke Kleveland fra Helse- og Overdoseteamet i Trondheim.

Nesesprayen ble lansert i Glasshuset i anledning Verdens overdosedag den 31. august. I løpet av to timer ble det utdelt sju nesesprayer. Og totalt siden lanseringen er tallet oppe i 30. Men rustjensten i Bodø håper å kvitte seg med mange flere før prosjektperioden er over. Fra venstre: Avdelingsleder Tor Kristian Bratberg, ruskonsulent Geir Værnes, virksomhetsleder Hildegun Johnsen, ruskonsulentene Torgeir Furuhagen, Bente Vik, Lindy- Margrethe Tennstrand, Krister Krutnes og Vibeke Kleveland fra Helse- og Overdoseteamet i Trondheim. Foto:

Livreddere

Med nesesprayen Nalokson kan nemlig hvem som helst bli potensielle livreddere, skulle de komme over en person de mistenker har tatt overdose.

Målgruppen er brukere, pårørende og naboer til opiatbrukere.

– Nalokson som medikament har eksistert i mange år, men som injeksjoner som kun kan gis av helsepersonell. Det nye er medikamentet kommer i en form som alle kan bruke og som virker raskere, sier Tor Kristian Bratberg, avdelingsleder Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus.

Men understreker:

– Nesesprayen virker også i kortere tid enn en injeksjon, og det er fare for at personen kan få en ny overdose når virkningen går ut. Dermed kjøper man seg bare tid og behandling med nesespray skal ikke erstatte å ringe 113.

Slik ser sprayen ut

Slik ser sprayen ut

Heroinretur

De fem ruskonsulentene i Bodø forteller at opiatmisbruk er et reelt problem i Bodø.

– Vi er særlig bekymret for at det ser ut til å florere av smerteplaster, som inneholder fentanyl og er tusen ganger mer potent enn «vanlig» morfin. I tillegg vet vi at noen faktisk debuterer på LAR-preparater, samt at heroinen er på tur tilbake – etter noen års fravær, sier Torgeir Furuhagen, Geir Værnes, Bente Eliassen Vik, Krister Krutnes og Lindy-Margrethe Tennstrand.

Avdelingsleder Tor Krisian Bratberg og ruskonsulentene Lindy- Margrethe Tennstrand, Geir Værnes,  Torgeir Furuhagen, Bente Vik og Krister Krutnes

Avdelingsleder Tor Krisian Bratberg og ruskonsulentene Lindy- Margrethe Tennstrand, Geir Værnes, Torgeir Furuhagen, Bente Vik og Krister Krutnes Foto:

De håper at innføring av nesesprayen Nalokson vi gjøre at brukerne får en lavere terskel for å gi hjelp.

– Tilbakemeldingene fra brukerne så langt, er at det er glade for at det har kommet til Bodø. Ingen ønsker å se kompiser dø. Med nesesprayen kan de gi kamerathjelp uten å risikere at vedkommende helt plutselig blir nykter og dausjuk, fordi dosen er mye lavere enn den som gis av helsevesenet. 

De har ikke oversikt over nøyaktig hvor mange opiatmisbrukere det finnes i kommunen, men tipper det er snakk om et hundretalls som er i risikosonen.

Favner bredt

Mens rustjenesten i kommunen jobber vedtaksbasert, favner Kirkens Bymisjon enda bredere. Og det er gatesosionom Thor Einar Torrissen som skal ha ansvaret for Nalokson-prosjektet i prosjektperioden ut 2017.

Foran: Thor Einar Torrissen,  gatesosionom i bymisjonen, og Tor Kristian Bratberg, avd.leder oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus. Bak: Ruskonsulenter i Bodø kommune

Foran: Thor Einar Torrissen, gatesosionom i bymisjonen, og Tor Kristian Bratberg, avd.leder oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus. Bak: Ruskonsulenter i Bodø kommune Foto:

– Mange tror nok at en overdose er ensbetydende med å være helt livløs. Men de aller fleste overdoser ender ikke med dødsfall. Og er man usikker, er det uansett ikke feil å gi Nalokson. Du kan ikke gjøre noe galt. Og det har ingen bivirkninger, sier han.

Nalokson-sprayen deles nå ut til alle som har opiatmisbrukere i sin omgangskrets. De som melder interesse, må gjennom en 15 minutters opplæring, samt bli registrert. Men dette kan gjøres anonymt.

Vil nå enda flere

Håpet er at prosjektet skal videreføres og nå enda flere. Rustjenesten ser for seg at personer som løslates fra fengsel, eller som er ferdig i behandling vil være naturlige mottakere.

Løslatelse fra fengsel gir i seg selv høy risiko for overdosedødsfall, viser ny Seraf-forskning. Studien fastslår at overdoser utgjør hele 85 prosent av dødsfallene som skjer innen en uke etter endt soning. OG at risikoen for overdosedød den første uken er mer en fordoblet sammenlignet med den andre uken.

I tillegg bør politi, vektere på kjøpesenter og ansatte i bemannede boliger har medikamentet lett tilgjengelig.

– Målet vårt er at det skal bli like naturlig kunne behandle med Nalokson, som å gi hjerte-lunge-redning.

Denne plakaten henges opp rundt omkring i Stavanger når overdosetallene stiger.

Denne plakaten henges opp rundt omkring i Stavanger når overdosetallene stiger.

Fakta

Hvert år dør rundt 260 personer av overdose i Norge.

I 2015 ble det registrert 289 narkotikautløste dødsfall blant bosatte i Norge.

Norge har de siste årene hatt blant de høyest registrerte forekomstene av narkotikautløste dødsfall per innbygger i Europa.

Fire av fem dødsfall skyldes inntak av opioider med sprøyte.

Samlet sett var 83 prosent av dødsfallene knyttet til bruk av opioider.

Dette er en samlebetegnelse for en rekke stoffer som binder seg til opioidreseptorer i kroppen. Her inngår morfinstoffer som heroin og også helsyntetiske stoffer som metadon.

I 2015 var om lag 1 av 3 narkotikautløste dødsfall knyttet til heroin.

Andelen slike dødsfall gikk kraftig ned fra 2009 til 2012, men har økt igjen de tre siste årene.

Antall metadondødsfall økte fram til 2012, men har så sunket.

Artikkeltags