Gå til sidens hovedinnhold

Ny metode skal redde rypene

Artikkelen er over 4 år gammel

Forskere skal bruke lyttestasjoner for å berge rypebestanden.

– Vi har de siste tiårene sett en dramatisk nedgang i rypebestandene, sier forsker John-André Henden ved Institutt for arktisk og marin biologi ved Universitetet i Tromsø (UiT).

Fjellrype og lirype er på den norske rødlista under kategorien «nært truet». Derfor er det viktig at de blir bedre overvåket enn de er nå, ifølge Henden.

– For fjellrype er bestandsestimeringen totalt fraværende på det norske fastlandet. Det er derfor svært viktig at vi finner en metode for å sikre oss enda bedre bestandstall, samt bedre kunnskap om de faktorene som påvirker dem, forklarer Henden til UiT.no.

Særegen sang

Om våren spiller rypesteggen for å hevde reviret sitt. Det er rypenes særegne sang som skal hjelpe forskere ved UiT å gi dem verdifull informasjon om rypebestandene.

– Områdene hvor vi teller ryper er langt utenfor allfarvei, og tidligere og tidligere snøsmelting om våren gjør det vanskelig for oss å komme frem med snøscooter og ski, forteller Henden.

Verdifull data

I vinter satt forskere ut lyttestasjoner på Varangerhalvøya. Dataene vil hentes inn igjen i juli, og da begynner arbeidet med å gjennomgå og analysere de enorme mengder data som er registrert denne våren.

– Tidligere har vi sett naturlige svingninger i bestandene og en tydelig kobling til smågnagerår. Utfordringen nå er at rypepopulasjonene ikke tar seg tilstrekkelig opp igjen, sier Henden.

Håp for rypa

Det er ifølge forskerne ved UiT klimaet som gjør at rypebestanden er gått kraftig ned. Sene somre og ustabile vintre er med på å gjøre at rypas draktskifte ikke harmonerer med snødekket, noe som gjør den mer utsatt for å bli tatt av rovdyr.

– Samlet er dette med på å gjøre at rypa går en usikker framtid i møte, sier Henden til universitetet.

Forskerne håper derfor at lyttestasjonene vil kunne gi sikrere tall på bestandene av ryper, og at dette i kombinasjon med økt kunnskap om klimaeffekter kan være med på å sikre en mer bærekraftig forvaltning av ryper i framtiden.

Kommentarer til denne saken