«Halve» øya møtte opp da Røst arrangerte sin lokale UKM-mønstring onsdag