Innstilte fergeanløp på grunn av merder: - Flisespikkeri!