Når våren kommer sigende her nord og solen skinner, blomstrer det i flotte rosa kirsebærtre rundt om i byen. Vi fylles av en følelse av glede, frihet og håp om en fin sommer. Når sommeren er over og høstmørket er på vei, banker oktober på døren. Da farges igjen byen rosa og håpet tennes. Denne gangen symbolisert med rosa sløyfe for å vise solidaritet med brystkreftrammede, spre informasjon og øke kunnskapen om brystkreft. Rosa sløyfe-aksjonen er en internasjonal folkebevegelse. Den har sitt opphav i USA der amerikanske kvinner på begynnelsen av 1990-tallet krevde større bevilgninger til brystkreftforskning. Siden den gang har organisasjoner, bedrifter og privatpersoner viet oktober måned til Rosa sløyfe-aksjonen. Den har blitt arrangert i Norge siden 1999 og den har bidratt med over 370 millioner kroner til brystkreftsaken. Inntektene fra aksjonen går til forskning på brystkreft slik at flere kan overleve og at flere får best mulig livskvalitet etter brystkreftbehandling.

I Norge er brystkreft den vanligste kreftformen blant kvinner, og i 2021 fikk 3991 norske kvinner påvist brystkreft for første gang. Det er dobbelt så mange som får diagnosen i dag sammenlignet med for 60 år siden, men prognosen er bedre enn noen gang. 9 av 10 kvinner som rammes, er i live fem år etter diagnosen. Menn kan også få brystkreft, og hvert år er det rundt 30 norske menn som blir diagnostisert. Tema for Rosa Sløyfe i år er Tidlig oppdagelse. Jo tidligere brystkreft oppdages, jo bedre blir prognosen og behandlingen blir mer skånsom. Kampanjen har tidligere fokusert på persontilpasset behandling, arv og senskader. Avansert behandling redder og forlenger livet til flere enn noen gang tidligere, men for mange er prisen høy og livet blir ikke det samme som før.

I dag er det radiografens dag, og det er 126 år siden røntgenstrålen ble oppdaget. Radiografer bruker avansert teknologi for å ta de livsviktige bildene, og gir omsorg til pasienter i krevende livssituasjoner. Viktigheten av radiologi viser seg blant annet innenfor brystdiagnostikk. Ved mammografi undersøkes brystene ved hjelp av røntgenstråler, og på denne måten kan eventuelle forandringer oppdages. Under en mammografi presses brystene lett mellom to plater for å skille strukturer fra hverandre. Brystdiagnostisk senter (BDS) tok de første røntgenbildene av bryst i 2001 på Nordlandssykehuset HF, og siden den gang har radiografer sørget for at tusenvis av kvinner, og også menn, har fått gjennomført denne viktige undersøkelsen. I takt med den teknologiske utviklingen har nye maskiner og undersøkelsestilbud blitt utviklet, og det forskes stadig innen fagfeltet, blant annet persontilpasset behandling og bruk av kunstig intelligens i radiologi. Hos oss undersøkes pasienter med symptomer i brystene og/eller armhulen, og vi har også ansvaret for det offentlige mammografiprogrammet i Nordland. Her inviteres kvinner mellom 50–69 år til et frivillig tilbud om å ta mammografi annethvert år. De som bor i nærhet av Bodø inviteres til Nordlandssykehuset HF, mens resten av fylket inviteres til mammografibussen. Mammografibussen bemannes av radiografer fra Brystdiagnostisk senter, og bildene tolkes av samme radiologer som ser på bilder inne på senteret. Radiografene reiser rundt fra Brønnøysund i sør til Andenes i nord for å ta mammografi av kvinner. Et godt tilbud og engasjerte kvinner gjør at Nordland har et oppmøte på over 80 %, noe som er i toppsjiktet i Norge. Programmet avdekker flere krefttilfeller på et tidligere tidspunkt enn dersom kvinnen skulle ventet til symptomene meldte seg. Dette bedrer høyst sannsynlig overlevelsen for de som rammes.

Samfunnsdebatten rundt kvinnehelse har rast i media den siste tiden. En lansering av et luksuriøst tilbud av estetisk medisin forkledd som kvinnehelse, rullet i gang en viktig debatt rundt kvinner og helse. Kvinners helse ble satt på dagsorden, nettopp ved å slå fast hva kvinnehelse ikke er. Det handler ikke om fettreduksjon, rynkebehandling og fillers, men om alvorlige sykdommer som rammer kvinner. Brystkreft er en av disse, og radiografer kan bidra med å støtte forskning, øke kunnskapen og vise solidaritet til de som blir rammet selv eller i nær relasjon. Selv om oktober er blitt til november, ønsker vi på BDS å minne om viktigheten av å bli kjent med egen kropp. Undersøk deg selv og tør å be om hjelp. Høstmørket blir litt lysere når man står sammen, håpet tennes og snart blomstrer de rosa kirsebærtrærne og farger byen rosa igjen.