- En vernet grønn lunge i bynært område – for kunnskap og aktivitet

Navnet Rønvikjordene tilsier at dette er et sted hvor folk ikke skal ferdes, man skal jo ikke tråkke i gresset. I dag er området i stor grad jorder med trafikkerte veier rundt, men med små grep kan dette området gjøres til et langt mer attraktivt bruksområde. I den anledning har jeg tatt meg friheten å leke litt med tanker og ideer til en gigantisk park som har kunnskap og aktivitet i hovedfokus!

1.Tursti rundt hele parken er med å skape ei ramme som kan være med å beskytte parken mot å bli spist bit for bit. Det er også motiverende for joggere og turgåere å ha en runde som også kan inneholde opplysningstavler eller lignende. Rundløypa bør ha en stolpe hver 100meter med hvor langt de har gått (som mange veier har i Italia), dette er meget motiverende for de små, men bidrar også til kunnskap og begrepsforståelse.

2.4H gården er allerede ett fantastisk tilbud hvor man kan få kjennskap til gårdslivet.

3.Vitenskapspark skal være en blanding av lekeapparater og spennende duppeditter som bygger på mekanikk og fysikk. Kan være humpe som viser vektarm, takrenne med automatisk tidtaker for å forsøk rundt temaet friksjon, gjennomsiktig boks med sveiv koblet til en generator eller andre små vitenskapelige finurligheter.

4.Elvesti kan i seg selv være både beroligende og spennende. Kan legge til elementer som kan legge opp til aktiviteter og undring. To enkle broer kan fungere som start og mål for barkebåter, mens ulik bredde på elva kan gi ulik strømstyrke. Kanskje vi til og med kan tilføre en liten kulp man kan vasse i.

5.Klatrepark for barn kan man gjøre mye ut av, og er perfekt for at barn og unge kan utvikle sine motoriske evner. Også her kan man koble på kunnskap i form av geometriske figurer, samisk kultur eller tyngdekraft i ei rutsjebane eller lignende.

6.Beiteområde bør i hovedsak være utenfor jordene, også er det fint for skog og mark at det beites. Samtidig viser det på en fin måte hvordan dyrene opprinnelig var skapt til å klare seg selv.

7.Inngjerdet hundelekeplass er det på høy tid å få nærmere byen. Jeg vil tippe at byens hunder i gjennomsnitt er hjemme 22 timer i døgnet. Og når det er båndtvang trenger mange hunder å bevege seg mer enn eierne orker i hverdagen. Bare for dyrevelferden er det verdt å forsøke å lage ett slikt område. Det kan også fungere sosialt i form av at hundeeiere møtes og kan prate mens hundene leker.

8.Jordvollen skal fungere for å gi ro i parken. Sammen med rundløypa rundt hele parken vil også denne vil fungere som ei grense som forhindrer at jordene forsvinner bit for bit. Her kunne man også lekt seg innenfor biologiens verden, hatt flere tresorter, blomster, fuglekasser, insektshoteller eller lignende.

Dette handler om å få på plass en god helhetlig plan som ivaretar denne grønne lungen på best mulig måte. Alle mine punkter og ideer er for å belyse mulighetene og potensialet som ligger i området. På lang sikt føler jeg meg veldig trygg på at man også bevarer større del av matjorda med en god plan og noen enkle forandringer.