Rødt Bodø la fram vårt foreløpige forslag til budsjett- og økonomiplan 2023–2026 i formannskapet 23.11. På torsdag skal Bodø-budsjettet vedtas endelig i bystyret.

Rødt har valgt å lage et budsjett som fjerner de usosiale kuttforslagene til kommunedirektøren, samtidig som vi øker grunnbemanninga i frontlinja i helse og omsorg og i oppvekstsektoren. Vi prioriterer lavere husleie for kommunale boliger, bunnfradrag i eiendomsskatten og høyere sosialhjelp. Vi styrker lavterskeltilbud og kommunalt ungdomsarbeid. Samtidig kutter vi blant annet i toppadministrasjonen, konferanser, konsulenter og Europeisk kulturhovedstad.

Rødt lager ikke budsjettene våre helt på egen hånd. Vi har hatt åpent møte der både medlemmer, tillitsvalgte, pårørende, organisasjoner og enkeltpersoner har bidratt, og vi har mottatt mange skriftlige innspill. Om det er noen vi ikke har snakka med som har noe på hjertet så lytter vi gjerne.

Også gode forslag fra andre parti innarbeides i vårt forslag fram mot bystyret.

Tida frem til bystyret bør helst brukes til å forbedre budsjettforslagene slik at vi legger best mulig rammer for tjenestene det neste året. Når posisjonspartiene ikke lengre har flertall alene, så gir det håp om at det kan være mulig å få til noe sammen. Vår dør står åpen.

Til de som måtte mene at kommunen ikke har råd til å styrke velferden vil vi minne om at budsjettarbeid handler om hva vi prioriterer. Rødt finansierer våre forslag med målretta og konkrete kutt i deler av kommunen som ikke påvirker tjenestetilbudet, og vi vil omorganisere HR-avdelinga til et «gammeldags» personalkontor. Til sammen har vi konkrete kutt og inntektsøkninger på 85 millioner kroner som ikke har en sosial slagside og ikke går ut over tjenestetilbudet til folk og de mange som jobber i førstelinjetjenestene. Vi tar penger der det svir minst og bruker dem på vanlige folk, velferden, førstelinjetjenestene og de som trenger det mest. Fordi det er mulig!