Foreslår seks timers arbeidsdag: – Blir enklere å jobbe fullt uten å slite seg ut

Synne Bjørbæk, Rødt

Synne Bjørbæk, Rødt Foto:

DEL

Partiet Rødt tar til ordet for seks timers arbeidsdag. Dette er et av satsingsområdene under partiets landsmøtet førstkommende helg. Både Synne Bjørbæk, Linda Forsvik, Andreas Tymi og Brigt Kristensen reiser sørover til Oslo for å delta på landsmøtet.

Ordførerkandidaten til Rødt i Bodø, Synne Bjørbæk, ønsker å vise sin støtte til forslaget om seks timers arbeidsdag.

Det skriver partiet i en pressemelding.

– For hundre år siden vant arbeiderbevegelsen kampen om 8-timersdagen. Tida er inne for en ny arbeidslivsreform, sier Bjørbæk i meldingen, før hun legger til:

– I Bodø kommune har vi mange som allerede i dag jobber 6-timersdag for å få hverdagslivet til å gå rundt med turnus og små unger. Forskjellen er at de betaler for det selv. Rødt er for 6-sekstimers dag med full lønnskompensasjon, og jeg mener at vi må jobbe aktivt for at kravet om 6-timersdagen blir vedtatt på LO-kongressen.

Ifølge Bjørbæk er det flere grunner til at Rødt ønsker en kortere arbeidsdag.

– Arbeidet for heltidsstillinger har pågått lenge nå, men vi vil ikke oppnå et varig resultat når eneste vinkling på å gi hele stillinger handler om lengre vakter og flere helger. Det vil si at man stadig presser på en allerede belastet yrkesgruppe som arbeider hardt med marginal bemanning.

Ordførerkandidaten peker også på helsesektoren som et viktig argument.

 – Vi har i dag 600 ledige sykepleierstillinger i Nordland, vi trenger mange flere helsefagarbeidere, men stadig flere forlater disse yrkene på grunn av arbeidsbelastningen. 6-timersdagen vil bety at det blir enklere for flere å jobbe full tid uten å slite seg ut, mener Bjørbæk. 

Artikkeltags