Gå til sidens hovedinnhold

Rødt Nordland støtter befolkningen på Fleinvær

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Selskapet Gigante Salmon planlegger å sprenge ut hele Feøya i Fleinvær for å gi plass til et landbasert oppdrettsanlegg for laks i Gildeskål, Nordland. Det er da snakk om at en vil ødelegge uberørte økosystem til fordel for at et selskap skal få etablere dette anlegget som vil gi permanente skader. Økosystemene som befinner seg på kysten blir sammenlignet med økosystemet på Galapagos. En slipper noen av de negative elementene med havoppdrett med åpne merder ved å ha landbaserte anlegg, men en ødelegger like mye på denne måten, så vi kan ikke se at det på noen måter veier opp for skadene.

For de sårbare økosystemene så er slike permanente inngrep i naturen fatale, der det sårbare dyre- og fuglelivet, med arter som har stor betydning for vårt land, kan ikke godtas. Dette i tillegg til at skjellsanden, tareskogen og beitelandskapet som hører til på Feøya er ikke noe vi får tilbake om dette blir gjort. Det er stor motstand i befolkningen som har tilknytning til Fleinvær og Feøya, som ikke vil at dette skal gjøres. Om en tillater dette, til tross for at disse øyene langs kysten har unike økosystem som er uerstattelige og allerede sårbare, så tillater en samtidig at det skal skje andre steder. Med det vil en tillate en svekkelse av naturens beskyttelse og kysten vil bli mer rasert i framtiden, uten at det vil finnes noe reelt vern.

Rødt Nordland støtter dermed befolkningen på Fleinvær og Gildeskål som går imot dette.

Kommentarer til denne saken