De siste ukene har det kommet sterke beskyldninger mot Per-Gunnar Skotåm, Rødt Nordlands gruppeleder på fylkestinget, basert på at han eier aksjer og er styreleder i medieselskapet Mot Dag AS som driver steigan.no.

Rødt har ingenting med dette selskapet eller nettstedet å gjøre og Rødt Nordland deler synet til Rødt sentralt om rollen dette nettstedet spiller i deling av konspirasjonsteorier. Rødt Nordland bidrar ikke til, deler ikke fra og har ingenting med dette nettstedet å gjøre.

Over flere tiår som politisk aktivist, folkevalgt og tillitsvalgt har Per-Gunnar vist sin integritet og sitt politiske syn som er i tråd med både Rødts prinsipprogram og arbeidsprogram. Per-Gunnar har vist respekt for alle sine tillitsverv, både i og utenfor Rødt, og har tatt sine politiske oppgaver som folkevalgt og tillitsperson på ytterste alvor. Han er også en uvurderlig ressurs for Rødt med blant annet sine analyser om kapitalisme, imperialisme og klassekamp, samt kunnskap på områder som naturvern, forsvarspolitikk og industripolitikk.

Styret i Rødt Nordland har full tillit til at Per-Gunnar Skotåm gjør gode vurderinger, respekterer sine roller og utfører oppgavene sine med den samme integriteten som vi har blitt vant til. Han har alltid frontet og representert Rødt på en veldig god måte og med sine mange tillitsverv har våre medlemmer gitt et tydelig signal om at også de har tillit til han.

Rødt skal være et mangfoldig og demokratisk parti som respekterer forskjeller i meninger, personlighet, innstilling og i alle deler av liv og virke. Vi trenger ikke være enige om alt, men jobber sammen mot urettferdighet, mot imperialisme og krig, mot Forskjells-Norge, mot klimaforandringer, mot alle former for rasisme og diskriminering. Vi skal være et bredt parti, der det er rom for uenighet om store og små saker og der vi er inkluderende og tar vare på hverandre. Dette synet og denne visjonen for partiet deler Per-Gunnar med oss.

Et demokratisk parti kan ikke og skal ikke legge seg bort i alt hva partiets medlemmer foretar seg som ikke er knyttet til deres verv i og på vegne av Rødt. Så lenge ikke dette er i motsetningsforhold til partiets prinsipprogram, vedtekter eller arbeidsprogram.