14. juli publiserte Avisa Nordland et innlegg hvor Glenn Robertsen fra Senterpartiet insinuerer at jeg støtter voldsbruk i kampen mot rasisme. La meg først klargjøre følgende: Rødt fordømmer voldsbruk. Robertsen har derfor ikke et eneste holdepunkt for sitt angrep på meg, i stedet forsøker han å klistre meg til en tekst skrevet av en helt annen person, som ikke har noen som helst tilknytning til verken meg eller Rødt Bodø/Nordland. Det er forståelig at rasistbloggen Resett har publisert Robertsens helt usaklige innlegg hvor han helt uten rot i virkeligheten forsøker å koble Rødt og andre antirasister til vold. Men det er desto mer uforståelig at Avisa Nordland publiserer dette.

La meg likevel være helt krystallklar på følgende: Rødts kamp mot rasisme er fredelig.
I Bodø har vi nylig deltatt i en fredelig Black Lives Matter- demonstrasjon hvor vår egen Linda Forsvik holdt appell. Rødt står for en human flyktningpolitikk og har i aksjoner og i bystyret støttet helhjertet opp om kravene til «Mennesker i limbo» og «Refugees welcome to Bodø». Vi jobber aktivt for mangfold og inkludering i eget parti, og har foreslått mange tiltak i bystyret for å gjøre Bodø til en by som er trygg å leve i for alle. Vi har blant annet foreslått rimeligere barnehage og SFO, for å etablere et internasjonalt møtested/kafé i sentrum og å styrke morsmålsopplæring og introduksjonsprogrammet for flyktninger.

Rødt kjemper mot Israels rasistiske angrep og vold mot det palestinske folket og Tyrkias undertrykkelse av den kurdiske befolkninga. Vi har medlemmer som i årevis har drevet med fredelig solidaritetsarbeid. I flere tiår har vi dessuten kjempa mot NATOs brutale kriger i blant annet Libya, Irak og Afghanistan. Vi har mange ganger prøvd å få Senterpartiet med oss i disse viktige kampene.

Vi i Rødt mener det er avgjørende å få med det store flertallet på å delta aktivt i kampen mot rasisme. Det betyr at alle, fra småbarnsfamilier til pensjonister, skal føle seg velkomne og trygge i våre antirasistiske demonstrasjoner. Vi jobber derfor aktivt for å unngå oppførsel som fjerner fokus fra det vi ønsker, som er å bekjempe rasismen og skape et samfunn trygt for alle, uavhengig av hudfarge.