– Kommunestyret burde hatt full innsikt i kontrollutvalgets rapport før den kom til behandling, sier tidligere leder av kontrollutvalget i Rødøy, Reidar Leander Jensen. Han ga seg etter valget i fjor, etter å ha vært politiker i Rødøy siden 1974.

Nå reagerer Jensen på at saken om kontrollutvalgets rapport etter ansettelsen av Olav Ovaa som kommuneoverlege i mai 2015 legges fram onsdag, med deler av rapporten unntatt offentlighet.

– Kommunestyret bør avvise å behandle denne saken slik den er lagt fram. Politikerne burde hatt fullt innsyn i hele rapporten i forkant av møtet, mener Jensen.

Hemmelighold

Kontrollutvalget i Rødøy måtte i midten av oktober gi seg etter først å ha vedtatt å nekte Avisa Nordland innsyn i utvalgets innkallinger og sakslister. Der den etterspurte rapporten i ansettelsessaken fra Ytre Helgeland befant seg.

Samme dag som AN klagde formelt på dette, ble møtene med sakslister gjort offentlig via kommunens hjemmeside.

I saklistene fra kontrollutvalget ble rapporten i ansettelsessaken fra Ytre Helgeland kontrollutvalg gjort offentlig, med unntak fra rapportens kapitler 0–2.

I innkallingen til kommunestyremøtet onsdag ligger rapporten vedlagt med den samme begrensningen.

Dette er ifølge rådmann Kitt Grønningsæter bestemt av kontrollutvalget selv.

Les også: Politikere holder hemmelige møter: - De er helt på villspor 

Fikk kritikk

Det er Grønningsæter som har skrevet innstillingen til kommunestyret, på vegne av kontrollutvalget.

Her nevnes ikke kontrollutvalgets kritikk av henne og ordfører Olav Terje Hoff med ett ord, påpeker Jensen.

Kontrollutvalget skriver følgende i rapportens konklusjon:

«Etter revisors vurdering burde informasjon om søkers begrensning i autorisasjon samt hvilke elementer som lå til grunn for veiledningsplikten, ha framkommet i saksframlegget.»

Begrunnelsen for dette finnes i de kapitlene kontrollutvalget har unndratt offentlig innsyn, som faktagrunnlag.

Ifølge rådmannen vil kommunestyret få hele rapporten til gjennomsyn i møtet. Praksis tilsier at dette dokumentet vil bli inndratt etter møtet.

Parter i saken

Det var Olav Terje Hoff som etter interne anbefalinger ba Ovaa søke på stillingen som kommuneoverlege.

Han satt også sammen med Grønningsæter i utvalget som innstilte på at Ovaa burde få jobben som kommuneoverlege, og som leder i utvalget som ansatte ham.

Det gjør dem begge til parter i saken, mener Jensen.

– Etter mitt skjønn burde rådmannen overlatt til andre å forberede denne saken, sier han.

Han begrunner dette med spørsmålet om troverdighet, og påpeker at kritikken mot rådmannen henger sammen med rådmannens plikt til å undersøke fakta i saker som skal behandles politisk.

Skal ha visst om fortiden

Jensen viser til at Grønningsæter 21. oktober sa følgende i Avisa Nordland:

– Vi kjente til begrensningen i autorisasjonen, og at den innebar at legen skulle ha veiledning. Bakgrunnen for begrensningen var ikke kjent.

Les også: Visste at legen hadde begrenset autorisasjon før de ansatte ham 

Jensen mener rådmannen skyver sine underordnede foran seg.

– Det er rådmannens oppgave å holde seg orientert om forhold som dette. Rødøy kommune skal ha visst om Ovaas fortid siden våren 2014, men altså ikke rådmannen, sier han.