Krever stans av ambulanseplan

DEL

Rødøy formannskap krever at alt arbeid med innføring av ny ambulanseplan, herunder flytting av ambulansebåten, stoppes i påvente av ROS-analyse.

Det skriver rådmann Kitt Grønningsæter i en e-post til Avisa Nordland.

Analyse

De ber også at i en slik analyse også vurderer Rødøy kommunes henvendelse om delt- eller endret foretakstilknytning.

Bakgrunnen for kravet er et brev fra Helse- og omsorgsdepartementet 13. september.

Der svarte helseminister Bent Høie på et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal.

Hun spurte om helseministeren ville bidra til at det gjennomføres en uavhengig risiko- og sårbarhetsanalyse før det gjennomføres endringer i ambulansetjenesten på Helgeland.

Bakgrunnen er at den nye planen blant annet har skapt stor uro og usikkerhet i befolkningen.

Ny vurdering

Bent Høie svarer at Hattfjelldal kommune ba Helse Nord i januar Helgelandssykehuset om å gjøre en ny vurdering av forsvarlighet og risiko knyttet til de foreslåtte endringene i kommunen. Helse Nord leder arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalysen med støtte fra eksterne rådgivere.

Administrerende direktør i Helgelandssykehuset hadde i juni en dialogrunde med alle kommunene i foretaksområdet. I tillegg planlegges det tilsvarende møter i oktober. Da vil det bli spesielt rettet oppmerksomhet mot ambulanseplanen, ifølge Høie.

– Når prosessen i Hattfjelldal er ferdig vil en gjennomgang bli satt i verk i de øvrige berørte kommunene, med risiko- og sårbarhetsanalysen som mal. Jeg oppfatter at en slik prosess er i tråd med det representant Lyngedal etterspør, skriver Bent Høie.

Artikkeltags