Hytteeieren risikerer å måtte betale 500 kroner i døgnet

Hytteeieren risikerer nå ei døgnmulkt på totalt 500 kroner om han ikke følger Fylkesmannens vedtak.