Etterspill for det omstridte hytteparadiset

Kommunen ga i høst tillatelse til et tiltak i strandsonen som Fylkesmannen har sagt nei til siden 2007.