Kritisk til oppdrett på øya

Fylkesmannen ber Rødøy kommune ta stilling til om Lille Indre Rosøya er egnet for oppdrett.