Innbyggerne må avklare før grensejustering

Det blir ingen justering av grensen mellom Rødøy og Lurøy kommuner i år.