Rødgrønne miljømål

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet i Bodø har lansert en felles liste med miljøløfter de vil gjennomføre hvis de beholder makta i neste periode. De rødgrønne partiene skal ha ros for å sette miljø på dagsorden. Det trengs i ei tid da det haster mer enn noen gang å bremse klimaendringene, stoppe tapet av naturmangfold og hindre plastforsøplingen i havet.

I Bodø ligger vi dårlig an på alle disse områdene. Klimagassutslippene øker, vi fortsetter å ofre natur som er verdifull for både dyr og mennesker, og vedtaket om å gjøre Bodø til plastfri kommune har så langt ikke blitt fulgt godt nok opp.

De rødgrønnes løfter er dessverre ikke spesielt godt egna til å endre på dette, blant annet fordi mange av dem allerede er vedtatt i bystyret. Vi velger å dele vårt syn på noen av dem, i håp om at vi sammen kan gjøre Bodø til en enda bedre miljøkommune.

Det første løftet er å etablere «Keiserekspressen» – en liten elbuss som skal frakte folk mellom sentrum og Rønvikfjellet.

En elektrisk minibuss hindrer ikke at fjellhotellet kommer til å generere en sterk trafikkvekst gjennom boligområder i Rønvika. Og hvis målet er å gjøre marka mer tilgjengelig for folk i Bodø, ville kanskje en «turbuss» til Maskinisten, Bestemorenga eller Arlia vært vel så aktuelt? Vi mener det er naturlig først å kartlegge hvor en slik buss bør gå for å favne flest mulig innbyggere.

Videre har de rødgrønne et mål om 100 ladepunkter for elbil ved utfartssteder. Vi er ikke overbevist om at dette er en effektiv måte å få opp elbilandelen på.

Miljøpartiet De Grønne vil prioritere flere offentlige ladepunkter, i sentrum og i ytterkantene av kommunen, som gjør det mulig å kjøre elbil til og fra jobb og andre ærender. I tillegg vil vi videreføre støtteordningen til elbillading i borettslag og sameier som vi etablerte gjennom det blågrønne 2019-budsjettet. Dette er målretta tiltak vi vet vil ha effekt.

Så ønsker partiene seg en ny sykkelstrategi i neste periode. Det er verdt å merke seg at bystyret allerede har finansiert bedre vinterdrift og vedtatt de mange sykkeltiltakene som ligger inne i Bypakke 2. Å få på plass en bysykkelordning var et løfte som skulle gjennomføres i denne perioden, og det skulle bare mangle at vi ikke får det på plass i løpet av neste periode.

I fjor vedtok bystyret en offensiv sykkelplan der Dronningens gate, Torvgata, Reinslettveien og Hålogalandsgata skal tilrettelegges for sykkel de neste par årene. Når det er gjort, mener vi det er på tide å ta sykkelbyen Bodø videre ved å legge til nye, prioriterte sykkelruter. Jernbaneveien, Bodøsjøveien og flere veier på Hunstad/Mørkved er eksempler på veier som fortjener bedre tilrettelegging for sykkel, og som må vurderes tatt inn i en ny sykkelstrategi. Skal vi komme videre mot målet om 25 % sykkelandel i 2025, kan ikke sykkelsatsingen settes på vent i fire år.

Punktene om matproduksjon og landbruk inneholder mye bra. Men også Newton-rom for landbruk er vedtatt i bystyret. Og det blir nærmest tragikomisk når Ap, SV og Sp snakker om geiter i Bodømarka heller enn å følge opp enigheten fra 2015 om å avvise hytteplanene på verdifullt beiteland på Kvalnes. Vi forventer at SV og Senterpartiet holder Arbeiderpartiet til ansvar for løftene de har gitt tidligere i denne saken.

Flere tema er utelatt i de rødgrønnes smørbrødliste. For eksempel blir lista ufullstendig uten et punkt om bygg- og anleggsbransjen, som står for nesten en fjerdedel av utslippene i Bodø. Som byggherre bør kommunen ta et større ansvar ved å stille krav om utslippsfrie byggeplasser og en høyere miljøstandard for kommunale nybygg.

Men det kanskje aller viktigste vi kan gjøre, er å sørge for at miljø- og klimahensyn og bærekraftig utvikling ligger til grunn på alle politikkområder. Det har ikke vært tilfelle i denne perioden. I stedet har vi fortsatt å bygge ned matjord, fortsatt å ofre verdifulle natur- og friluftsområder, og videreført en arealpolitikk som øker utslippene og gjør Bodø gråere. Så langt tyder ingenting på at bystyret har forstått alvoret i sitt eget vedtak om å erklære klimakrise.

Når vi svikter miljøet, svikter vi også oss selv. Derfor er den viktigste gaven vi kan gi ungene våre, å sette miljø og klima helt øverst på prioriteringslista.

Det gjør vi i Miljøpartiet De Grønne.


For Miljøpartiet De Grønne i Bodø,

Håkon Møller, Paro N. Lyngmo, Danielle Johanna Hansen og Mathias B. Reinar

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken