Hva er det viktigste du kan gjøre når noen faller om og du ikke får kontakt med vedkommende? I en undersøkelse svarer 1 av 3 at de ville sjekket puls eller lagt personen i stabilt sideleie. Det er vel og bra, men ikke riktig: Det aller viktigste du kan gjøre i en akutt situasjon, er å ringe 113 umiddelbart.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse gjennomfører Akuttaksjonen nå før påske. Målet er å gjøre nordmenn flinkere til å håndtere akutte situasjoner. Når flest mulig vet hvordan de skal reagere i en akutt situasjon, blir det tryggere for oss alle.

Når du ringer 113, får du snakke med erfarent personell, som hjelper deg til å ta de riktige og livreddende grepene fram til hjelpen kommer. Nå kan også operatøren på 113-sentralen bruke ditt mobilkamera til å få oversikt over situasjonen, og gi råd og hjelp om riktig håndtering til hjelpen kommer fram. Denne funksjonen blir nå tilgjengelig for stadig større deler av landet: Store deler av legevakt- og 113-sentralene over hele landet har nå tatt i bruk video i nødsamtaler. Takket være støtten fra våre 260 000 støttemedlemmer har Norsk Luftambulanse kunnet utvikle en slik videoløsning, og gitt den i gave til det offentlige helsevesenet høsten 2021. Ved årsskiftet var det allerede gjennomført 50 000 videosamtaler. Dette er et godt eksempel på at et samarbeid mellom det offentlige og ideelle organisasjoner styrker akuttberedskapen i Norge.

For som vi sier: ingen redder liv alene. Derfor er det viktig å huske på dette: Dersom du kommer til en ulykke eller opplever at noen blir akutt syke, og du blir redd for at liv eller helse er i fare: Ikke vent og se – ring 113.