Riksrevisjonen og ansatte med kritikk mot Luftfartstilsynet

Det gjenstår et betydelig arbeid for å effektivisere driften i Luftfartstilsynet, mener Riksrevisjonen.