Gå til sidens hovedinnhold

Riccardo Malandrinos ‘(vrang)forestillingsverden - vil han snart komme ut av skapet?’

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Da kan kanskje tiden være inne for en liten oppsummering:

Riccardo Malandrino 'benekter' i sitt siste leserbrev at det ‘såkalte palestinske folket har rett til å utslette staten Israel’ (hva nå dette enn måtte bety)? Dessuten fastslår han at Israel ikke okkuperer Vestbredden og Gazastripen, og at norske politikere ‘undergraver sunne politiske prosesser som sikrer en videre sivilisert samfunnsutvikling’ når de vurderer en kommunal handelsboikott som et politisk virkemiddel for å få slutt på den ulovlige israelske okkupasjonen av de nevnte landområdene. Det ville være interessant om Malandrino kunne navngi hvilke politikere og hvilke politiske partier det er som bedriver en slik ‘undergraving‘. Vi nærmer oss et stortingsvalg. Velgerne vil sikkert være interessert i slik informasjon. Og noen av oss tenker kanskje å stemme på andre politiske partier enn på partiet 'De Kristne'.

Vi har fått klarlagt at det kan være to årsaker til at Utenriksdepartementet og Oslo kommune ikke svarer ‘daglig leder’ Riccardo Malandrino i ‘Norge for Israel’ på hans innsigelser mot å bruke handelsboikott som politisk virkemiddel for å få slutt på den nevnte okkupasjonen. Årsakene er ‘manglende kunnskap om folkerett’, og ‘arroganse’. Videre har vi fått klarlagt at de norske kommunene som alt har vedtatt en slik handelsboikott, bryter loven. Alle som deltar i en politisk debatt og støtter en handelsboikott, er sannsynligvis også i Malandrinos forestillingsverden å betrakte som lovbrytere. Jeg synes ‘Norge for Israel’ burde vurdere å gå til rettssak mot alle disse ‘lovbryterne’, blant annet for å få avklart om de undergraver ‘en sivilisert samfunnsutvikling’.

Vi har også fått klarlagt at Riccardo Malandrino ikke vil informere Avisa Nordlands lesere om hva slags aktiviteter ‘organisasjonen Norge for Israel’ har gjennomført for å oppfylle sine formål, men at han oppfatter en slik forespørsel som et forsøk på ‘mistenkeliggjøring av en ideel organisasjon’. Åpenbart er det problematisk å redegjøre for egen virksomhet.

Vi har dessuten fått avklart at Svalbardtraktaten forhindrer opprettelsen en palestinsk stat, og kanskje til og med gjør en slik statsdannelse ulovlig.

Malandrino har i tillegg fastslått at Rundmo er professor av yrke.

Dessuten er Malandrino er av den oppfatning at professoren ‘ikke bryr seg om hva som er rett og galt’ og at ‘felleskassen betaler dyrt for hans diskurser’. Hva slags ‘felleskasse’ det er snakk om, er foreløpig uavklart. Ettersom jeg er statsansatt får jeg min lønnsinntekt av den norske stat. Hittil har ikke staten blandet seg inn i hva jeg gjør i fritiden, men Malandrino mener sannsynligvis at ‘staten’ kanskje burde gjøre det. Dessuten har jeg i jobben vært en av de mest produktive og publiserende forskerne ved mitt institutt i flere tiår.

Videre har vi fått avklart at Rundmo ‘nekter å frembringe dokumentasjon for sine argumenter’, og at dette muligens ‘er en ny metodikk innenfor en moderne akademisk vrangforestillingsverden’. Malandrino mener også at Rundmo muligens er ‘lei for at nazistene ikke fikk utryddet jødene’. Her henviser han til er artikkel publisert på på internett 27. mai 2019 av dr. Edy Cohen. Artikkelen er ikke fagfellevurdert. Den gjelder heller ikke meg og er irrelevant som referanse i den sammenhengen den inngår i.

Videre har psykolog Malandrino fjerndiagnostisert Rundmos psykiske helse. Og han kan opplyse om at det ikke står så bra til. Hobbypsykologen har konkludert med at Rundmo lider av ‘vrangforestillinger’. Ettersom han har fastslått disse vrangforestillingenes eksistens i titlene på de fem siste av sine leserbrev, må det jo være sannhet. Malandrino presenterer vel ikke Fake News? Og når det gjentas så mange ganger må det i det minste være en 'alternativ sannhet'. Det er de andre som presenterer usannheter, og særlig gjelder det de som er skeptiske til Israels okkupasjon av Vestbredden og Gazastripen. Videre har Malandrino konkludert med at ‘Torbjørn Rundmo bør søke ekstern hjelp ettersom han ikke klarer å behandle seg selv’ og at han ‘bør sette seg godt inn i fredsoppgjøret etter første verdenskrig’. Dessuten foretrekker Rundmo en ‘knebling at ytringsfriheten når ytringene ikke passer inn i hans vrangforestillingsverden’. Sannsynligvis betyr det sistnevnte at Malandrino endelig har forstått at det ikke er hans diskurs som gjelder for mine ytringer og mine leserbrev.

Som sagt innledningsvis var dette et forsøk på en oppsummering av ‘debatten’ med Malandrino - så langt. Sannsynligvis er Riccardo Malandrino vant til både å dominere og å få det siste ordet i de diskusjonene der han deltar. Jeg tror derfor det er riktig å betegne denne oppsummeringen som en ‘midtveisevaluering’.

Kommentarer til denne saken