Riccardo Malandrino – en 'lei nøtt' for professor Torbjørn Rundmos diskurs?

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Torbjørn Rundmo kommer med en 'liten oppsummering' om hans diskurs (gjentagelse av argumenter som er blitt presentert for ham) i det som i utgangspunktet var tenkt å skulle være en debatt. Jeg skal allikevel, som en oppsumering fra min side, igjen ta for meg kommentarene til Torbjørn Rundmos «oppsummering» som Torbjørn Rundmo mener det er riktig å kalle for en 'midtveisevaluering' og svare med kommentarer til hver av Torbjørn Rundmos kommentarer.

Torbjørn Rundmos såkalte 'midtveisevaluering' kan leses her:

https://www.an.no/riccardo-malandrinos-vrang-forestillingsverden-vil-han-snart-komme-ut-av-skapet/o/5-4-1351455

Man har nå fått kartlagt at Torbjørn Rundmo ikke vet noe om fredsoppgjøret etter 1. Verdenskrig, ikke har lest/ikke bryr seg om faktadokumentasjoner, tekster i folkerettslige inngåtte avtaler som etter etablert og gjeldende folkerett har etablert dagens statsdannelser i Midtøsten, hva begrepet folkerett betyr og omfatter, samt at han ikke forstår sammenhengen mellom disse tingene.

Man har også fått avklart at «samfunnsfagene» tydeligvis har vært et utelatt tema i Torbjørn Rundmos professor-karriere, eller i beste fall, ikke har blitt «prioritert» eller kanskje bare har blitt ignorert (?). Styring og administrering av stat, fylke og kommune foregår også etter lover og regler for at alt skal gå rett for seg. Det er vanlig at det i demokratiske samfunn, og som jeg går sterkt ut ifra at Torbjørn Rundmo vet hva er (?), nytes godt av ytringsfrihet og anledning til å etterlyse informasjon fra det offentlige. Dette reguleres av noe som på folkemunne kalles 'offentlighetsloven' (Lov om rett til innsyn i dokument i offentlig virksomhet). Hvis Torbjørn Rundmo ikke blir skremt av den, så kan han gjerne titte (forsiktig) i den.

Når det gjelder organisasjonen 'Norge for Israel' så må jeg igjen presisere at all informasjon finnes på Internett. Jeg må få takke Torbjørn Rundmo for hans vedvarende interesse for organisasjonen 'Norge for Israel'. Organisasjonen har egen facebook-side og en egen Internett-side der Torbjørn Rundmo sikkert vil finne mye av den kunnskapen som han trenger angående hans «Midtøsten-dilemma» helt gratis.

Når det gjelder Svalbard-traktaten som ga Norge folkeretten til Svalbard og hele Bjørnøya, så ble den til under samme konferansen som gav jødene et internasjonalt og folkerettslig løfte om en jødisk stat. Opprettelsen av «en palestinsk stat» må skje etter folkerettens prinsipper og ikke etter ulovlige metoder, og da må man også akseptere staten Israels folkerett til staten Israels tildelte landområder. Når man da på denne måten velger, slik Torbjørn Rundmo tydeligvis (?) velger å se bort fra Svalbard-traktaten, så kan sikkert Torbjørn Rundmo også velge å se bort fra «en palestinsk stat» som er opprettet på en lovlig og folkerettslig måte (NB: I alle avtaler inngått mellom Israel og den såkalte «palestinske» selvstyremyndighetn så tas det til ordet for en arabisk (!) statsdannelse og ikke noen «palestinsk» statsdannelse).

Når det gjelder konstateringen av at Torbjørn Rundmo er professor av yrke, så må jeg få beklage så mye hvis jeg har misforstått selv om jeg må innrømme at jeg etter hvert har hatt betenkeligheter angående Torbjørn Rundmos kvalifikasjoner.

Når det gjelder oppfatningen av at Torbjørn Rundmo ikke bryr seg om hva som er rett og galt og at felleskassen betaler dyrt for Torbjørn Rundmos diskurser, så er det nettopp DET som fremkommer av Torbjørn Rundmos ignorering av historiske og folkerettslige faktadokumentasjoner. Det er riktig som Torbjørn Rundmo sier at «ettersom jeg er statsannsatt får jeg min lønnsinntekt av den norske stat». Det er tydeligvis kun Torbjørn Rundmo det er ukjent for at hans lønn kommer fra kassen som alle norske statsborgere betaler penger til (?). Hvis det bare er i «fritiden» Torbjørn Rundmo viser sine spesielle evner til å omgås fakta, kunnskap og forståelse av det han leser så må han selvfølgelig fortsette med det. Det er selvfølgelig bare artig, og man trenger sånt også i disse dystre corona-tider. Det blir selvfølgelig noe helt annet hvis Torbjørn Rundmos diskurser med sine studenter fører til at de kan bli skadelidende av Torbjørn Rundmos «spesielle evner».

Videre har man fått avklart at Torbjørn Rundmo fremdeles nekter å frembringe dokumentasjon for sine argumenter. Og hvis DET er den samme metoden Torbjørn Rundmo bruker i sine forskningspublikasjoner, så kan man jo selvfølgelig forstå Torbjørn Rundmos argument om at han i jobben sin har vært en av de mest produktive og publiserende forskerne ved sitt institutt i flere tiår. Argumentet om at «den som ikke forstår den terroren som begås hver dag mot den israelske sivilbefolkningen i Israel, er nok i likhet med Torbjørn Rundmo (?) fremdeles lei for at nazistene ikke fikk utslettet alle jødene» hadde selvfølgelig ingenting med artikkelen «The Persecution of Christians in the Palestinian Authority» å gjøre. At artikkelen ikke gjelder Torbjørn Rundmo og at den ikke står i sammenheng med det Torbjørn Rundmo støtter opp om, er jeg enig med Torbjørn Rundmo i. Artikkelen handler nemlig fremdeles om hvordan den «palestinske» selvstyremyndigheten forfølger de såkalte «palestinske» kristne i områdene den såkalte «palestinske» selvstyremyndigheten kontrollerer. Det vil da være interessant å få en avklaring fra Torbjørn Rundmo hva han da mener han støtter opp om når han kommer med argumentet om at «den som ikke har forstått den urett som blir begått mot det «palestinske» folk, mangler empati».

Når det gjelder det gjelder «fjerndiagnostisering» av Torbjørn Rundmos egen psykiske helse, så er det slik at hvis en person havner i en av diskursene til Torbjørn Rundmo og forteller om ting, eller historiske hendelser – eller enda verre – beskylder noen for å drive med overgrep eller annen form for kriminalitet uten å kunne dokumentere sine påstander med bevis for at det de sier er sant (såkalt «Fake News»?), så må jeg stille Torbjørn Rundmo følgende spørsmål; hvordan vil Torbjørn Rundmo reagere, og hva forlanger han av vedkommende? Hvis dette gjentar seg gang på gang, så må jeg også stille Torbjørn Rundmo følgende spørsmål; hva vil Torbjørn Rundmo kalle slike ytringer? Torbjørn Rundmo bør jo da, som den eminente fagpersonen han tydeligvis er (?), kunne stille en diagnose istedenfor å bare gjenta i det uendelige det vedkommende sier. Men dette blir muligens for «fjernt» for Torbjørn Rundmo?

Evalueringen til Torbjørn Rundmo taler for seg selv: Torbjørn Rundmo klarer ikke å komme seg ut av skapet, og fortsetter med sin «evaluering» som blir helt håpløs i forhold til konteksten.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken