Regjeringene pakker gjerne ut godbitene i forkant av at budsjettene legges fram. Det skjedde også denne gangen.

1) Det vanket bløtkake i Bodø da samferdselsministeren sist mandag åpnet lommeboken på vidt gap. Dermed fikk Avinor nok penger til å ta sin del av finansieringen av den snart ti år gamle planlagte flyplassen. Men ingen sa noe om ESA i Brussel som skal godkjenne pengebruken. Det forbeholdet kom først to dager senere. Så i stedet for ferdigstillelse i 2027, kan åpningen kanskje ikke skje før i 2030/31?

2) På Samferdselsdepartementets bestilling la Statens vegvesen tirsdag fram listen over 20 store veiprosjekter som de nå mener bør prioriteres – knapt ett år etter at Solberg-regjeringen la sine veiforslag fram for Stortinget. E6-prosjektet i Sørfold (Megården-Mørsvikbotn) kom på 3. plass. Foreløpig er listen satt på vent, sier statsråd Jon-Ivar Nygård.

Hva betyr dette? I forsikringsdokumenter har forbeholdene ofte liten skrift. Disse to samferdselsprosjektene i Nordland ble typisk nok nevnt i forkant av revidert budsjett – uten forbehold!

Hvorfor?

Det ligger så mange økonomiske «bomber» på vent (jordbruksoppgjøret, renter, mmm) at det viktigste var å holde velgerne i ro. «Pinslene» får heller komme senere – når ny regjering er på plass? – Er Ernas forslag om flyplasser og E6/E10-veier i Nordland nå pakket godt ned i møllposen?