Torsdag la regjeringen fram Revidert nasjonalbudsjett. Dette er en årlig gjennomgang av statsbudsjettet for å gjøre nødvendige justeringer.

I mai har det gått et halvt år etter at statsbudsjettet ble vedtatt, og mye kan skje på den tiden, derfor behovet for en ny gjennomgang.

Det dreier seg aldri om de store endringene, men for enkeltprosjekter kan revidert få stor betydning. Ikke minst denne gangen, etter et svært turbulent halvår med strømprissjokk, økte drivstoffpriser, renteøkninger og krig i Ukraina.

Det har skapt behov nye prioriteringer, både i det store økonomiske bildet og på enkeltområder. Et slikt område er byggingen av en ny lufthavn i Bodø.

For noen dager ble det kjent at regjeringen i Revidert nasjonalbudsjett styrker Avinors økonomi på en måte som gjør det mulig for styret å fatte en investeringsbeslutning allerede før sommeren. Det er svært positive nyheter for "Ny by-ny flyplass".

Nå er budsjettet her, og det inneholder en mer negativ nyhet. De 200 millionene Avinor fikk på årets statsbudsjett for å kunne starte planleggingen av en ny flyplass trekkes tilbake.

Årsaken er at denne type statsstøtte må godkjennes av EFTAs overvåkingsorgan ESA, som ennå ikke har behandlet saken.

Regjeringen anslår at ESA kan ha rukket å behandle saken en gang i løpet av av 2023. Det betyr at de 200 millionene tidligst kan komme på neste års statsbudsjett, muligens ikke før i 2024 avhengig av hvor tidlig på året ESA kan ta en beslutning.

Det meste tyder fremdeles på at pengene kommer selv om ingen kan garantere utfallet av kommende års forhandlinger om statsbudsjettet, men forsinkelsen vil få store konsekvenser for i framdriften i prosjektet.

Avisa Nordland har foreløpig ikke fått svar fra Avinor på om planleggingsarbeidet kan starte uten disse 200 millionene.

I den første versjonen av denne lederen skrev Avisa Nordland at Avinor ikke kunne starte planleggingsarbeidet for ny plass uten de 200 millionene som opprinnelig sto i statsbudsjettet. Det riktige er at Avinor ikke har gitt svar på om planleggingen kan starte.

I går kritiserte AN på denne plass Avinor-direktør Abraham Foss for å basere Avinors arbeid på for løs og uforpliktende framdriftsplan. Nå kan det vise seg at den kritikken var noe feilrettet, og i stedet burde vært reist mot politisk nivå.

For en sendrektig ESA-behandling burde ikke komme som noen overraskelse på en regjering som sen est for noen uker siden lovet utbygging "etter planen".

Nå virker akkurat det utopisk, og vi snakker ikke lenger om en ferdigstillelse i 2027, men i 2029, eller 2030.

Det stiller Bodø overfor akutte problemer når de gjelder arealer for byutvikling de kommende år.

Trøsten får være at regjeringen har sørget for at Avinor kan fatte sin investeringsbeslutning alt nå. For den avhenger overhodet ikke av de 200 millionene.

Dermed blir konklusjonen etter årets reviderte nasjonalbudsjett at det sikrer oss en ny flyplass i Bodø, men mye senere enn opprinnelig planlagt.