Rødt vil at det skal opprettes et uavhengig miljøklageorgan i Norge, som i våre naboland, og gi folket og organisasjoner anledning til rettslig og gratis å kontrollere at miljølovgivningen faktisk overholdes slik at rettssikkerheten til naturen styrkes.

Naturen, også kysten har fått betale en høy pris for deler av verdens uhemmede økonomiske vekst og økende forbruk de siste tiårene. En vekst som først og fremst har kommet et lite mindretall til gode. Av all ny rikdom som ble skapt i 2017 tilfalt 82 prosent den rikeste prosenten av verdens befolkning, slik at nå har 42 personer like stor formue som de 3,7 milliarder fattigste.

Mens det globale bruttonasjonalprodukt per innbygger har doblet seg siden 1992, har samtidig verdens beholdning av naturressurser blitt redusert med 40 prosent. Fellesskapet sitter igjen med aller minst – men selv om det altså er våre felles fjorder og fjell ressursene blir hentet ut av, er det sveitsiske pensjonsfond og kypriotiske milliardærer som stikker av med stadig større deler av kaka.

For å gi folket og organisasjoner anledning til rettslig og gratis å kontrollere at miljølovgivningen faktisk overholdes og for å styrke rettssikkerheten til naturen er opprettelse av et uavhengig miljøklageorgan i Norge, som i våre naboland- nødvendig.