Restauranteieren ble dømt til fengsel, men har aldri møtt til soning: - Kan ha skjedd en misforståelse

Minas kafeteria hadde lønnskostnader på 40.000 kroner.