Fredag 10. september ble de første pakkene med materialer fløyet opp med et helikopter fra Arctic Aviation.

Dermed er Statkraft i gang med renoveringen av Fykantrappa, som ble stengt for allmenn ferdsel i mai i fjor.

Avisa Nordland ble med opp for å dokumentere oppstarten av reparasjonsarbeidene, som gjennomføres av mannskaper fra Bilfingers avdeling i Glomfjord.

- Arbeidene starter i toppen av trappa, slik at mannskapene kan jobbe seg nedover under trygge forhold, sier stasjonssjef for Statkraft Energi Glomfjord, Fred-Inge Kristensen.

Deler opp prosjektet

Denne høsten skal to delprosjekter gjennomføres: Hengebrua over Fykanåga ved nedre stasjon, og den 110 meter lange, øverste delen av trappa. Den omtales som seksjon 5 i Cowis tilstandsrapport.

- Vi skal i renovere trappa ned til den siste knekken før overhenget, sier Kristensen.

Som har med seg Kristen Selfors som Statkrafts prosjektleder for dette og de andre prosjektene i Meløy som hører inn under Statkrafts landsverneplan. Her finnes Fykantrappa blant de som er definert under verneklasse 2. Den er med andre ord ikke fredet.

- Fykantrappa er et kulturminne og vi samarbeider derfor med fylkeskommunens kulturminneavdeling. Det innebærer at eventuelle endringer må godkjennes før vi kan gjennomføre dem, sier Selfors.

Liker ikke vedtaket

Statkrafts vedtak om å stenge trappa for godt har opprørt mange både i og utenfor Meløy kommune.

Det ble tydelig da ordfører Sigurd Stormo orienterte kommunestyret i mai om Statkrafts forlag om utsiktspost ved toppen av trappa og å vedlikeholde den øvre delen av trappa som kulturminne - og holde denne delen åpen for fri ferdsel.

Et enstemmig kommunestyret vedtok følgende bønn til Statkraft: " Vi ber om at det fortsatt ses på mulighet for a holde trappa åpen i sommermånedene. Ved å gjøre geologiske tiltak for å minimere risikoen for skred og ras i området, vil vi kunne ha trappa åpen for allmenn ferdsel hele sommeren."

- Vi liker ikke kommunestyrets vedtak rettet mot forvaltningen av vår eiendom. Dette oppfatter vi som et forsøk på å overstyre Statkrafts beslutninger, sier Kristensen.

Fortsatt stengt

Kristensen har nemlig utvetydig gjort det klart at Statkraft ikke kommer til å ta ansvar for å gjenåpne Fykantrappa for allmennheten etter at den er renovert.

Årsaken er at det ikke er mulig å garantere sikkerheten for publikum, selv med store utbedringer både for området og selve trappa, noe han mener går klart fram av tilstandsrapportene.

Da Avisa Nordland i januar i år spurte ham om Statkraft kan akseptere alternative løsninger, slik at trappa kan gjenåpnes for publikum etter at den er renovert, svarte Kristensen.

- Da må i så fall andre ta ansvaret for sikkerheten.

Les også: Trappa vil bli farbar igjen: - Blir stengt for all ferdsel