Hele 6.030 søkere har et studium ved Nord øverst på sin ønskeliste, en økning på 16 prosent fra 2020.

- Vi er veldig godt fornøyd med at så mange søker seg til Nord universitet. Det rekordhøye antallet viser oss at vi har studier som er attraktive for mange. Vi er spesielt glad for at vår planlagte strategi med å tilby viktige studier flere steder, slår frukter, sier prorektor Levi Gårseth-Nesbakk.

Bachelorgraden i sosialt arbeid er blant studiene som i 2021 tilbys både i Bodø, Mo i Rana og Levanger. Det er første gang studiet tilbys i Trøndelag, og interessen er formidabel med 214 søkere til 30 studieplasser. Også i Mo i Rana er studiet svært populært med 200 søkere. Med 133 søkere til sosialt arbeid i Bodø, er det til sammen 547 personer som har studiet som sitt førstevalg.

Arbeidslivet

Vernepleier er en annen bachelorgrad som opplever svært stor interesse når Nord universitet for første gang tilbyr studiet i Bodø, i tillegg til i Namsos. Hele 207 søkere ønsker å starte på dette studiet i Bodø.

- Det er viktig for oss å tilby studier som er etterspurt av arbeidslivet. Sosialt arbeid og vernepleier er eksempler på studier der Nord universitet har lange tradisjoner, og som i år tilbys i områder som tidligere ikke hadde tilbud om disse studiene. Studiene dekker åpenbart et behov og kandidatene vil om noen år tilføre samfunnet verdifull kompetanse.

- Ved vårt studiested i Mo i Rana tilbyr vi nå flere studier som etterspørres av samfunnet. Bachelorgrader i Human Relationship Management og Sosialt arbeid er nye tilbud i år. God søking til ni ulike studieprogrammer gjør at vi har 602 søkere til utdanningene på Mo våre i årets Samordna opptak, en dobling fra i fjor, sier Gårseth-Nesbakk.

Totalt har 1353 personer søkt en utdanning innenfor økonomi, administrasjon, markedsføring og ledelse, en økning på tre prosent sammenlignet med 2020. Både årsstudier, bachelorgrader og mastergrader trekker godt med søkere.

Bachelorgraden i eiendomsmegling og markedsanalyser har mer enn fem søkere til hver studieplass når hele 158 søkere har studiet som sitt førstevalg. Personalledelse og kompetanseutvikling øker også i popularitet, og har til sammen 361 søkere.

Lærerutdanninger

Det er til sammen 306 personer som har søkt barnehagelærerutdanning ved Nord universitet i 2021, sammenlignet med 161 søkere i 2020. Nytt av året er at barnehagelærerutdanning tilbys nett- og samlingsbasert i Vesterålen, Bodø, Mo i Rana og Levanger, i tillegg til ordinære campusbaserte tilbud i Bodø og Levanger.

Grunnskolelærerutdanningene har 248 søkere til 310 studieplasser.

- Vi er ikke fornøyd med disse søkertallene. Grunnskolelærere er viktig for kommuner og regioner, men dessverre ser vi også nasjonalt at søkingen til lærerutdanning går ned i år. Det trengs nasjonale tiltak for å styrke lærerutdanningen. For Nord universitet er det et mål at langt flere tar disse utdanningene, sier Gårseth-Nesbakk.

Helseutdanninger

Sykepleierutdanningen er fortsatt et stort og populært studium med 700 søkere totalt i Samordna opptak til Nord universitet. I tillegg tilbys desentralisert sykepleierutdanning på lokalt opptak, med 683 førsteprioritetssøkere. Bachelorgraden i farmasi trekker nær tre søkere til hver av de 30 studieplassene i årets opptak.

Det er økende interesse for to av medieutdanninger ved Nord universitet.

Bachelorgraden Film og TV har 47 søkere og Spill- og opplevelsesteknologi har 43 søkere, mens Journalistikk har 19 søkere, det samme som i 2020.

Søkningen til blå og grønne utdanninger er stabil sammenlignet med 2020, og bachelorgraden i Havbruksdrift og ledelse opplever nok et år med høy søkerinteresse, med 206 søkere til 50 studieplasser.

Nord universitet tilbyr undervisning digitalt, men har i hovedsak studiested i Bodø, Levanger, Mo i Rana, Namsos, Steinkjer. Stjørdal og Vesterålen.

1. juli er siste frist for å omprioritere studieønskene.

1. juli er siste frist for å laste opp dokumentasjon på utdanning og praksis du fullfører i vår.

20. juli får du svar på hovedopptaket.

Studiestart varierer fra sted til sted.

Ellers i landet er dette studieretningene som er mest populære blant førstevalgssøkerne.

  • Siviløkonomutdanningen ved NHH i Bergen: 2.221 søkere. 500 studieplasser.
  • Toll, varehandel og grensekontroll ved Universitetet i Stavanger: 2.064 søkere. 35 studieplasser.
  • Rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen: 1.973 søkere. 390 studieplasser.
  • Rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo: 1.928 søkere. 234 studieplasser.
  • Arkitekt ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo: 1.253 søkere. 60 studieplasser.
  • Ledelse ved Universitetet i Tromsø: 1.195 søkere. 800 studieplasser.
  • Medisin ved Universitetet i Oslo: 1.150 søkere. 120 studieplasser.
  • Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU Trondheim: 1.135 søkere. 180 studieplasser.
  • Sykepleie ved Oslo Met: 1.117 søkere. 477 studieplasser.
  • Psykologi ved Universitetet i Oslo: 1.102 søkere. 65 studieplasser.