Endelig kan reiselivet åpne dørene igjen. Men en gjenåpning må ikke forveksles med friskmelding, for det vil ta tid for en hardt rammet bransje å komme tilbake til normalen. Og flere tiltak trengs for å bistå i gjenreisningen.

Etter en lang og tung periode, er nå endelig hoteller, restauranter, campingplasser og opplevelsesbedrifter over hele landet i gang med sommersesongen. Reiselivet lever av at folk møtes, og framover skal folk igjen få lov til å gjøre akkurat det. En undersøkelse gjennomført av Ipsos på vegne av NHO Reiseliv, viser at 7 av 10 nordmenn vil feriere i Norge selv om de får et vaksinepass som tillater utenlandsreise. Og etter at Norge nå har åpnet grensene for store deler av Europa, er det håp om at utenlandske gjester igjen vil besøke landet de kommende månedene. Reiselivet er en bransje tuftet på optimisme og pågangsmot, og er nå klare for å komme skikkelig i gang igjen.

Gjenåpning oppleves ulikt

I likhet med i fjor, vil imidlertid gjenåpningen ikke være like rask og smertefri for alle. Hvis man driver uteservering på Grünerløkka, dyrepark på Sørlandet eller et historisk hotell i naturskjønne fjordarmer, vil en god sommer med et aktivt nærmarked og norske gjester, hjelpe godt på i en prekær situasjon. Driver man en campingplass er også utsiktene gode for de kommende månedene.

Driver man derimot en opplevelses- eller overnattingsbedrift som er avhengige av utenlandske gjester, vil ikke oppturen komme like raskt. Det tar tid å få i gang dette markedet igjen. Det samme er situasjonen for mange som driver i uteliv- og serveringsbransjen. Skjenketidene har vært begrenset flere steder i gjenåpningen, og spesifikke krav som bordservering og 1-metersregelen gjør det betydelig vanskeligere å få god omsetning. Til tross at flere antallsbegrensninger nå er i ferd med å lempes på, vil det dessuten ta en stund før kurs- og konferansemarkedet er på vei tilbake for fullt.

Geografiske forskjeller

I tillegg er det slik at gjenåpningen ikke vil gå like lett over hele landet. Det går en usynlig grense rundt Tromsø på hvor langt nordmenn kjører for å oppleve de lyse nettene. Det vil si at store deler av Nord-Norge vil mangle gjester tross den nasjonale gjenåpningen. Selv om mange nordmenn har Svalbard høyt på ferielista i år er regelen om at de som ikke har koronasertifikat må betale for hurtigtest før avreise sterkt begrensende for hvor mange som reiser til øygruppa lengst nord i Norge.

Først når rutetilbudet og de utenlandske gjestene er tilbake for fullt, kan vi begynne å snakke om en normalisering for reiselivet i nord. Hele 7 av 10 av NHO Reiselivs medlemsbedrifter i Troms og Finnmark, Nordland og Svalbard sier at omsetningen først vil være tilbake på pre-koronanivå ved utgangen av 2022 eller senere.

Koronakrisen har dessuten satt svært dype spor i hele bransjen, og pandemien vil gi økonomiske senvirkninger for mange, uavhengig av hvor god sommeren og høsten blir. I en undersøkelse utført blant NHO Reiselivs medlemmer i mai, svarte 37 prosent at økt gjeldsbyrde vil være den største utfordringen for bedriften etter korona, mens 23 prosent oppga manglende kundegrunnlag og 22 prosent pekte på smittevernrestriksjoner. I tillegg kommer utfordringer knyttet til likviditet, kompetansetap, tapte varelagre, manglende markedsbearbeiding og utsatt vedlikehold.

Dette trengs for å sikre comeback

Ingenting gleder reiselivet mer enn at de nå kan åpne dørene igjen. Men det er viktig å huske at bransjen vil trenge tid til å komme seg på fote igjen, for en hel pandemi med næringsforbud og restriksjoner har vært tøft. På lokalnivå er det viktig lokalbefolkningen, kommunene og næringslivet benytter seg av reiselivets ulike tilbud innen servering og ulike typer arrangementer.

På nasjonalt nivå er det viktig at regjeringen holder løftet om å videreføre kompensasjonsordningen så lenge reiselivet har behov for tiltakene. Forsinkelsesrenten på utsatte skatter og avgifter på åtte prosent bør dessuten kraftig ned. Å harmonisere moms på servering og takeaway rundt 15 prosent være er et treffsikkert tiltak som ville hjulpet mange, og å senke arbeidsgiveravgiften over en periode vil øke sysselsettingsevnen. Serveringsbransjens evige ønske om mer konstruktive og veiledende tilsyn har aldri vært mer på sin plass.

Reiselivet er en framtidsrettet næring som bidrar til sysselsetting, skattekroner og bolyst over hele landet, også i Nord-Norge. Nå er vi i gang igjen, men vi kommer ikke over kneika over natten. Det er viktig å huske, selv når gradestokken bikker 30 grader i nord. Vi er kommet godt i gang med juli, men venter fortsatt på det store bebudede sommerrushet. Håper sesongen strekker seg tilsvarende lenger slik at vi alle får en fin sommer med masse fornøyde nordmenn på tur i det vakre nord.