Ser en trend for når det skjer flest tyverier: - En klar økning

Magesjau, en skade på penis etter fall, motortrøbbel er bare noen av forsikringssakene.